Infrastruktura Przewozy pasażerskie Wiadomości

Ślaska kolej metropolitarna powstanie później

Ślaska kolej metropolitarna powstanie później Fot. Koleje Śląskie

Kolej metropolitarna w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii powstanie dopiero po 2020 roku.

 

Tak wynika z wypowiedzi Włodzimierza Żmudy, członka zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych, który mówił o planach remontu tych linii kolejowych, które mają stanowić podstawę kolei metropolitarnej. Ich modernizacja będzie możliwa po 2020 roku, a więc i dopiero wtedy będzie można tworzyć metropolitarną kolej.

Żmuda miał na myśli projekt pt. „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich na obszarze Śląska, etap I: linia E65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice”. PKP PLK liczyły, że ta inwestycje zostanie dofinansowana w ramach unijnego instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (CEF – Connecting Europe Facility), ale przed 2020 rokiem mamy szansę tylko na to, aby otrzymać dotację na modernizację linii E65 w południowej części województwa śląskiego, w rejonie Czechowic-Dziedzic.

Włodzimierz Żmuda sprecyzował, że chodzi o prace na odcinkach Tychy – Czechowice-Dziedzice oraz Czechowice-Dziedzice – Zebrzydowice. A to dlatego, że te zadania są już przygotowane do realizacji. Natomiast dla innych odcinków trzeba przygotować cała dokumentację. Zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód dla odcinka Będzin – Katowice Szopienice Południowe planowane jest w czerwcu przyszłego roku, a dla odcinka Katowice Szopienice Południowe – Katowice – Katowice Piotrowice rok później. – Prace między Będzinem, Katowicami i Tychami będą realizowane w następnej perspektywie finansowej, po 2020 roku – powiedział Żmuda.

Taka informacja rozczarowała władze Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii, które liczyły, że prace na linii E65 zostaną przyspieszone. Bez modernizacji nie ma sensu tworzenie kolei metropolitarnej, dlatego że najpierw trzeb poprawić przepustowość trasy, aby zmieścić na niej więcej pociągów Kolei Śląskich, które mają być operatorem nowej siatki połączeń metropolitarnych. W tym celu mają być m.in. budowane dodatkowe tory dla ruchu dalekobieżnego, aby „zwolnić” miejsce dla pociągów regionalnych. GZM planuje także zakup nowych pociągów dla kolei metropolitarnej.