Prawo i przetargi Przewozy pasażerskie Publicystyka Tabor Wiadomości

SKM Warszawa w nowym przetargu stawia mniejsze wymagania

SKM Warszawa w nowym przetargu stawia mniejsze wymagania Fot. SKM Warszawa / Facebook

SKM Warszawa, po zerwaniu umowy z PESĄ, ponownie ogłosiła przetarg na dostawę taboru. Nie jest on jednak tożsamy z poprzednim zamówieniem, stąd warto pochylić się nad najważniejszymi punktami, które zostały zmodyfikowane.

Część z nich ma istotne znaczenie dla potencjalnych oferentów. Zmieniły się bowiem m.in. terminy dostaw, kryteria wyboru czy okres świadczenia usługi utrzymaniowej.

Przedmiot zamówienia

Przede wszystkim inna jest liczba ezt-ów w zamówieniu podstawowym. Aktualnie prowadzone postępowanie obejmuje 21 pociągów (bez opcji), w tym 15 sztuk, fabrycznie nowych, wieloczłonowych składów o długości od 85 do 95 metrów oraz 6 sztuk wieloczłonowych pojazdów o długości od 70 do 75 metrów. Przewoźnik nie określił zatem wprost liczby członów, z których złożone mają być poszczególne jednostki, choć ta wynikać może pośrednio z całkowitej długości składu, wskazanej w specyfikacji przetargowej.

W przetargu ogłoszonym w 2017 roku, który wygrała PESA, ale dostaw nie zrealizowała, z uwagi na zerwanie umowy, wskazano, że zamówienie podstawowe objąć powinno 8 sztuk fabrycznie nowych, normalnotorowych, pasażerskich, elektrycznych zespołów trakcyjnych pięcioczłonowych oraz 5 sztuk fabrycznie nowych, normalnotorowych, pasażerskich, elektrycznych zespołów trakcyjnych czteroczłonowych. Łącznie zatem obejmowało ono 13 jednostek, 8 kolejnych stanowiło opcję, skorzystanie z której zapewniłoby dostawę 21 pociągów, a więc tylu, ile SKM chce kupić także obecnie. Niemniej jednak przewoźnik nie dopuszczał dostawy innych jednostek jak cztero i pięcioczłonowych.

Terminy dostaw

W nowym przetargu SKM Warszawa inaczej określiła nie tylko przedmiot zamówienia, ale również terminy dostaw pociągów. Dostawa dwóch pierwszych pojazdów musi nastąpić w terminie do 23 miesięcy od dnia podpisania umowy, zaś dostawa ostatniego pojazdu musi nastąpić nie później niż do 30 stycznia 2022 r. Ten ostatni termin został zatem wskazany w sposób sztywny i nie jest uzależniony od podpisania umowy. Na dostawę dwóch pojazdów wybrany w przetargu producent będzie miał zatem o 5 miesięcy więcej niż w przypadku zamówienia z 2017 roku. Tam zapisano bowiem, że maksymalny czas na dostawę trzech (a nie dwóch jak obecnie) pojazdów to 18 miesięcy, a na realizację całego zamówienia miały być 72 miesiące. Warto przypomnieć, że obaj startujący w przetargu producenci – i PESA i Newag – zaproponowali terminy krótsze. Na uwagę zasługuje konieczność dostarczania pociągów „parami”, za wyjątkiem ostatniego z dłuższych pojazdów, co oczywiste, jeśli weźmiemy pod uwagę nieparzystą liczbę zamawianych pociągów.

Okres utrzymania o połowę krótszy

Warszawski przewoźnik co prawda nie zrezygnował z powierzenia usługi utrzymania dostarczonych pojazdów producentowi, ale znacząco skrócił ten okres. Obecnie bowiem wymagane jest świadczenie usługi utrzymania pojazdów przez okres 7 lat, włącznie z wykonaniem przeglądu P4. Poprzednio SKM Warszawa wymagała świadczenia tej usługi przez lat 15, także z przeglądami poziomu P1-P4, przy czym przeglądy P3 i P4 miały być realizowane w zakładzie producenta pojazdów lub w miejscu przez niego wskazanym.

W powtórzonym zamówieniu wskazany został współczynnik gotowości taboru, który określono na poziomie 97% kwartalnie. Ma on być osiągany po odpowiednim wykonaniu napraw gwarancyjnych, których wykonywania wymaga zamawiający.

Uproszczone kryteria wyboru

Zamawiający znacznie uprościł kryteria wyboru wskazując jedynie cenę: za dostawę pojazdów – 80% oraz za usługi utrzymania – 20%. Przy pierwszym podejściu kryteria te były nieco bardziej rozbudowane. I tak obejmowały one:

  1. cenę dostawy 13 pojazdów oraz kosztu usług utrzymania 13 pojazdów przez okres 15 lat, liczony indywidualnie dla każdego pojazdu od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego – waga 78;
  2. okres gwarancji na cały pojazd – waga 15;
  3. czas dostarczenia pierwszych 3 sztuk czteroczłonowych pojazdów – waga 2;
  4. masa służbowa, tj. masa służbowa pojazdu podzielona przez długość przedziału pasażerskiego pojazdu, inaczej masa 1 m przedziału pasażerskiego pojazdu – waga 5.
SKM rezygnuje z symulatora

Jednym z elementów zamówienia z 2017 roku miała być również dostawa symulatora. W przesłanej do TED 24 grudnia 2019 roku informacji takiego wymogu już nie ma. SKM zatem zrezygnowała z tego elementu zamówienia.