VII Kongres Rozwoju Kolei
Działania Przewozy pasażerskie

Propozycje wykorzystania Programu Kolej+ dla województwa śląskiego

Propozycje wykorzystania Programu Kolej+ dla województwa śląskiego fot. Koleje Śląskie

Stowarzyszenie „Kolej na Śląsk” przygotowało możliwości wykorzystania funduszy z krajowego programu Kolej+ na poprawę dostępności do transportu kolejowego w województwie śląskim.

Już jakiś czas temu PKP PLK opublikowały jego szczegóły oraz warunki uczestnictwa przez samorządy różnych szczebli. I tak celem Programu jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi lub takich, które posiadają dostęp do kolei, ale istniejące połączenia wymagają usprawnienia.

Program Kolej+ jest skierowany przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego lub związków metropolitalnych, które są zainteresowane rozwojem infrastruktury kolejowej na swoim terenie, przy uwzględnieniu potrzeb komunikacyjnych mieszkańców. Program zakłada realizację inwestycji liniowych – tj. modernizację istniejącej lub budowę nowych linii kolejowych oraz inwestycje punktowe, jak np. budowa nowych przystanków, mijanek czy łącznic kolejowych.

Budżet Programu wynosi 6,5 mld zł, które jednak będą powiększone o wymagany wkład własny jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 15% danej inwestycji. Horyzont Programu to rok 2028. Do 26 sierpnia organizator przyjmuje zgłoszenia od jednostek samorządu terytorialnego, po czym nastąpi etap oceny tych wniosków i utworzenie tzw. listy rankingowej, oczywiście w skali ogólnopolskiej.

Czy, gdzie i za co?

Stowarzyszenie „Kolej na Śląsk” wskazało co najmniej kilka obszarów na terenie województwa śląskiego i graniczących z nim po stronie opolskiej, gdzie można byłoby wykorzystać środki przeznaczone na rozwój infrastruktury kolejowej w ramach Programu Kolej+. W ocenie Stowarzyszenia projektami możliwymi do zgłoszenia w ramach programu mogłyby zostać:

 • odbudowa linii kolejowej do Jastrzębia Zdroju (śladem linii 159 lub innym),
 • rewitalizacja linii 179 oraz 885 na odcinku Tychy Lodowisko – Nowy Bieruń,
 • rewitalizacja linii 190 na odcinku Bielsko-Biała – Skoczów,
 • rewitalizacja linii 144 Tarnowskie Góry – Fosowskie,
 • rewitalizacja linii 162 Dąbrowa Górnicza Gołonóg – Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce,
 • budowa nowego przystanku Sosnowiec Jęzor (przy Designer Outlet w Jaworznie) na linii 133,
 • budowa nowego przystanku Wodzisław Śl. Miasto na linii 158,
 • budowa nowego przystanku Pawłowice Śl. (Studzionka) na linii 159, na której m.in. dzięki naszym staraniom przywrócono już weekendowy ruch pasażerski,
 • rewitalizacja linii 149 w dotychczasowym lub nowym śladzie na odcinku Gliwice – Knurów wraz z budową nowych przystanków osobowych, gdzie również pojawiły się, póki co weekendowe pociągi,
 • odbudowa przystanków Orzesze Miasto, Łaziska Śr. i Wyry (w nowej lokalizacji) na linii 169, gdzie m.in. dzięki naszym staraniom przywrócono już ruch pasażerski,
 • rewitalizacja linii 177 oraz 294 Racibórz – Baborów – Głubczyce – Racławice Śl. na styku województw śląskiego i opolskiego, z nowymi lokalizacjami przystanków osobowych.

Przywrócenie lub ułatwienie dostępu do kolei

W ocenie Stowarzyszenia zadania te, zapewne niemożliwe do zrealizowania w pełnym wachlarzu, mogłyby przywrócić lub ułatwić dostęp do transportu kolejowego mieszkańcom takich miejscowości lub ich odleglejszych dzielnic, jak Jastrzębie Zdrój, Pawłowice Śląskie, Łaziska Górne, Wyry, Palowice, Żory, Warszowice, Strumień, Jasienica, Jaworze, Tarnowskie Góry – Strzybnica, Tworóg, Gierałtowice, Szczygłowice, Przyszowice, Zabrze Makoszowy, Pietrowice Wlk., Kornice, Baborów, Racibórz, Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce, Jaworzno, Bieruń, Tychy-Urbanowice lub usprawnić ich dojazd do miejsc pracy lub szkół.

Część z wymienionych i kila innych niewymienionych powyżej odcinków infrastruktury i miejscowości pojawiła się już i najprawdopodobniej będzie uwzględnionych w ramach budowy tzw. Kolei Metropolitalnej, która stanie się dużą inwestycją pod auspicjami Metropolii GZM w centralnej części województwa, dlatego głównie koncentrowaliśmy się na obszarach odleglejszych od Katowic i ścisłej konurbacji. Istnieją także plany budowy i finansowania linii kolejowych w ramach tzw. komponentu kolejowego CPK, o których stało się dosyć głośno przy okazji publikacji i pre-konsultacji społecznych na początku tego roku, tuż przed epidemią koronawirusa. Dlatego wszystkie te działania powinny być możliwie jak najlepiej koordynowane.

Stowarzyszenie „Kolej na Śląsk” wystosowało zapytanie kierowane do Marszałka Województwa Śląskiego dotyczące planów zaangażowania się samorządu szczebla wojewódzkiego w ogłoszony właśnie Program. -Chcemy wesprzeć inicjatywy z nim związane na każdym szczeblu samorządu, gdyż uważamy, że wiele społeczności z naszego regionu zasługuje na włączenie w krwioobieg ekologicznego transportu kolejowego. Oczywiście sama budowa przystanku lub rewitalizacja linii nie zapewnią jeszcze połączeń, gdyż do nich potrzebny jest tabor kolejowy i finansowanie przewozów. Dlatego działania te powinny być zharmonizowane w długoletniej perspektywie.