Debaty Przewozy pasażerskie Wiadomości

Premier Morawiecki podczas I Kongresu Rozwoju Kolei: “Nasza strategia rozwoju kolejnictwa jest strategią dla całej Polski”

Premier Morawiecki podczas I Kongresu Rozwoju Kolei: “Nasza strategia rozwoju kolejnictwa jest strategią dla całej Polski” Fot. NaKolei.pl

Jednym z kluczowych zadań dla kolei w Polsce jest włączenie się w walkę z wykluczeniem komunikacyjnym miast i regionów- powiedział na otwarcie I Kongresu Rozwoju Kolei “Przyszłość i Perspektywy” premier Mateusz Morawiecki.

I Kongres Rozwoju i Kolei “Przyszłość i Perspektywy” odbywa się 23 stycznia na terenie PGE Narodowy w Warszawie.

To jest dla nas pierwsze wyzwanie, żeby te miasta, które są powyżej 10 tys. mieszkańców, a które nie mają linii kolejowych, żeby w perspektywie kolejnych 5-10 lat uzupełniać ten ‘ kolejowy ruszt komunikacyjny’, w taki sposób, aby do tego połączenia  pomiędzy różnymi ośrodkami, również powiatowymi mogło dochodzić – powiedział Mateusz Morawiecki podczas inauguracji I Kongresu Rozwoju Kolei.

Premier dodał, że celem strategii rządu jest to, aby zapewnić też spójność komunikacyjną; spójność logistyczną, logiczną, strategiczną, międzywojewódzką i międzypowiatową również między poszczególnymi rodzajami transportu, czyli kolejowym, drogowym a także rzecznym. Jego zdaniem są w Polsce obszary szczególnie wykluczone komunikacyjnie, bez dostępu do transportu autobusowego i kolejowego.

Celem naszej strategii jest odbudowa tego transportu, zarówno autobusowego – dawnego PKS-owego – i połączenie go w sposób możliwie logiczny i uporządkowany z odbudowywanym transportem kolejowym- mówił premier.

Podkreślił, że są już pierwsze sukcesy.

200 km linii kolejowych odtworzyliśmy, które zostały w poprzednich 20-30 latach zlikwidowane. To są ważne połączenia między miastami powiatowymi. To dla nas walka z wykluczeniem komunikacyjnym, bo mieszkańcy dużych miast mają o wiele większą łatwość w połączeniach komunikacyjnych, ale musimy myśleć o całej Polsce. I nasza strategia rozwoju kolejnictwa jest strategią dla całej Polski- powiedział Morawiecki.

Premier poinformował, że w założeniach budżetu na 2019 roku znajdują się istotne środki na rozwój kolejnictwa.

Zdecydowaliśmy się przeznaczyć bardzo dużą część środków, w tym również budżetowych, ale są w tej kwocie również środki unijne. To jest kwota w najbliższych 10-12 latach,  która przekroczy 100 miliardów złotych na inwestycje. A łącząc z tym również inwestycje związane z CPK  warto powiedzieć, że może to być kwota jeszcze większa- dodał.

Morawiecki przypomniał też, że w “pierwszych 3 latach naszych rządów zmodernizowaliśmy 2,5 tys. km torów kolejowych”.

Co jest swego rodzaju symbolem odrodzenia kolejnictwa, że podjęliśmy decyzje o budowie pierwszej tak długiej od 40 lat linii kolejowej  Podłęże-Piekiełko, łączącej w ciągu komunikacyjnym Kraków, Nowy Sącz i Zakopane To będzie nowa trasa kolejowa. Odpowiadając na oczekiwania mieszkańców polskich regionów uruchamiamy nowy program uzupełnienia lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej, roboczo nazywany Kolej+. To dla nas bardzo ważny program- skwitował premier.