NaKolei.pl WiadomościPrawo i przetargi Polski Tabor Szynowy chce wydzierżawić 4 ezt-y Kolejom Śląskim

Polski Tabor Szynowy chce wydzierżawić 4 ezt-y Kolejom Śląskim

Redakcja
Fot. NaKolei.pl

W przetargu Kolei Śląskich na dzierżawę 4 ezt-ów wpłynęła tylko jedna oferta. Została złożona przez Polski Tabor Szynowy, który zaproponował Feniksy, czyli zmodernizowane przez Fabrykę Pojazdów Szynowych EN57. Przedmiot zamówienia jest więc zgodny z oczekiwaniami przewoźnika, który szukał EZT zmodernizowanych po 2004 r. lub nowobudowanych po 2004 r.

Przewoźnik chce wykorzystywać pojazdy do realizacji pracy obejmującej: pracę pociągową, tj. do obsługi pociągów pasażerskich zamawiającego oraz przejazdu pojazdów luzem do i od obsługiwanych pociągów, a także pracę pozapociągową, w celu wykonywania manewrów stacyjnych, obsługi manewrowej w punktach utrzymania i obrządzania pojazdów, ogrzewania składów, mycia i odkażania pojazdów oraz podczas manewrów w pracy pociągowej.

Przypomnijmy, że zaproponowane składy przez cały okres trwania umowy muszą posiadać komplet ważnych świadectw sprawności technicznej pojazdu kolejowego, a jeśli je utracą wykonawca powinien wystawić nowe. Wszystkie pojazdy muszą również posiadać obowiązującą dokumentację DTR oraz DSU w języku polskim oraz świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego lub zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. W okresie obowiązywania umowy wykonawca nie może dokonywać zmian w DSU w obszarze dotyczącym czynności i czasokresów przeglądów. Wykonawca będzie musiał zgodzić się na wykonywanie przez zamawiającego czynności utrzymania pojazdów w oparciu o przekazaną zamawiającemu DSU.

Obsługa pojazdów będzie dokonywana przez pracowników drużyn trakcyjnych Kolei Śląskich zgodnie z wymaganymi do tego uprawnieniami, a czynności utrzymaniowe przez pracowników obsługi technicznej przewoźnika zgodnie z obowiązującą DSU pojazdu, przy czym w przypadku braku autoryzacji pracowników KŚ na pojazdy będące przedmiotem dzierżawy zamawiający może zlecić, a wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego przeszkolenia pracowników drużyn trakcyjnych i pracowników obsługi technicznej Kolei Śląskich w zakresie niezbędnym dla obsługi dostarczonych przez wykonawcę pojazdów w uzgodnionym terminie przypadającym przed odbiorem pojazdów w liczbie do 15 osób.

Wszystkie pojazdy będące przedmiotem dzierżawy, zgodnie z wymaganiami przewoźnika, powinny mieć wykonane przeglądy poziomu P3 oraz naprawy poziomu P4 i P5 tak, że przez cały okres wykonania umowy nie będzie konieczności wykonywania przedmiotowych przeglądów i napraw. Niezależnie od powyższego Koleje Śląskie dopuszczają możliwość, aby w razie konieczności wykonania przeglądu poziomu P3 wykonawca zapewnił pojazd zastępczy o parametrach nie gorszych od pojazdu będącego przedmiotem dzierżawy.

Polski Tabor Szynowy w złożonej ofercie zaproponował wynagrodzenia netto za dzierżawę w odniesieniu do jednego pojazdu za jedną dobę 4.600,00 PLN netto, 5.658,00 PLN brutto. Łączna oferowana wartość zamówienia przez cały okres trwania umowy to 4.096.392,00 PLN za cztery pojazdy.

Koleje Śląskie na ten cel chciały przeznaczyć 8.960.000,00 zł brutto.

Przewoźnik korzysta już z Feniksów, a zaproponowane przez PTS warunki pozwalają przypuszczać, że zmodernizowane EN57 pozostaną jeszcze w jego flocie co najmniej przez rok.

Podobne artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Akceptuję Polityka prywatności