Bez kategorii Infrastruktura Wiadomości

PLK ma pozytywną opinię KE w sprawie linii E 20

PLK ma pozytywną opinię KE w sprawie linii E 20 Fot. PKP PLK

Komisja Europejska nie kwestionuje konieczności modernizacji linii kolejowej E 20. Uważa, że wpisuje się w realizację unijnej polityki transportowej.

 

PKP Polskie Linie Kolejowe otrzymały kopię odpowiedzi Dyrekcji Generalna ds. Mobilności i Transportu KE na list fundacji ProKolej. Fundacja alarmowała Brukselę, że remont linii E 20 na odcinku Sochaczew – Swarzędz jest zbędną inwestycją, gdyż zużycie torów i infrastruktury jest niewielkie, a ponadto przejazd pociągów na trasie Poznań – Warszawa skróci się raptem o 5 minut.

Jednak KE nie podziela tych obaw, jest zdania, że inwestycja jest jak najbardziej wskazana i jest zgodna z unijnymi priorytetami transportowymi, a chodzi głównie o podniesienie atrakcyjności kolei dla pasażerów i przewoźników towarowych.

Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu KE popiera konieczność zwiększenia przepustowości linii E 20, a temu ma służyć jej przebudowa. Po zakończeniu prac będzie mogło tędy przejeżdżać 500 pociągów na dobę, czyli dwa razy więcej niż teraz. Bo, jak argumentuje KE, nie zawsze zwiększenie prędkości pociągów jest najważniejsze w kolejowych inwestycjach. „Obecnie realizowanych jest szereg inwestycji, które nie mają na celu wzrostu prędkości, ale właśnie zwiększenie przepustowości. Wspomnę choćby o jednej z nich – modernizacji ponad siedemdziesięciokilometrowego odcinka linii kolejowej w północno-zachodnich Niemczech, w Korytarzu TEN-T Ren-Alpy. Koszt tego przedsięwzięcia szacuje się na 2 mld EUR, a zasadnicza korzyść to znaczące zwiększenie przepustowości linii w ruchu towarowym, podwyższenie prędkości będzie znikome” – czytamy w liście unijnych urzędników.

Komisja Europejska wskazała ponadto, że linia kolejowa E 20 jest bardzo istotną częścią korytarza transportowego TEN-T Morze Północne – Bałtyk, jednego z dziewięciu priorytetowych korytarzy wyznaczających podstawowe kierunki inwestycji na najbliższe lata, w szczególności dla instrumentu “Łącząc Europę” (CEF). A linie kolejowe w głównych korytarzach transportowych muszą być interoperacyjne, posiadać odpowiednią przepustowość oraz gwarantować właściwy poziom bezpieczeństwa. Zrealizowanie tej inwestycji spowoduje, że E 20 będzie linią o dokonałych parametrach na wiele lat.

Bruksela zapewnia też, że ta inwestycja była dokładnie analizowana. „Dodatkowo, w zakresie tej konkretnej inwestycji, przed zatwierdzeniem dofinansowania projektu przez Komisję Europejską, wniosek PKP PLK S.A. – złożony w konkursie CEF w 2015 r. – został pozytywnie oceniony przez niezależnych ekspertów, których zadaniem jest weryfikacja zasadności realizacji poszczególnych przedsięwzięć, w tym również w zakresie analizy kosztów i korzyści. Realizacja inwestycji w zgodzie z postanowieniami

umowy o dofinansowanie jest na bieżąco monitorowana przez podległą mi Agencję?” – argumentuje KE.

Wykonawczą ds. Innowacji i Sieci (INEA). W zakresie tej inwestycji, przed zatwierdzeniem dofinansowania projektu przez Komisję Europejską, wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. – złożony w konkursie CEF w 2015 r. – został pozytywnie oceniony przez niezależnych ekspertów, których zadaniem jest weryfikacja zasadności realizacji poszczególnych przedsięwzięć, w tym również w zakresie analizy kosztów i korzyści. Realizacja inwestycji w zgodzie z postanowieniami umowy o dofinansowanie jest na bieżąco monitorowana przez podległą jej Agencję Wykonawczą ds. Innowacji i Sieci (INEA).