Infrastruktura Przewozy towarowe Wiadomości
Partnerzy działu
partner-dzialu-logo-blueocean

PLK ponownie będą pobierać opłaty rezerwacyjne

PLK ponownie będą pobierać opłaty rezerwacyjne fot. PKP PLK S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe wróciły do pobierania opłaty rezerwacyjnej za niewykorzystaną zdolność przepustową przez przewoźników towarowych. Opłata została zniesiona na początku epidemii COVID-19. Do końca obowiązywania obecnego rozkładu jazdy zmiany nie dotyczą przewoźników pasażerskich. Nadal nie ponoszą oni dodatkowych opłat za odwołanie pociągu przewidzianego w rozkładzie jazdy.

PKP Polskie Linie Kolejowe w marcu 2020 r. ze względu na epidemię COVID-19 zawiesiła pobieranie  opłaty rezerwacyjnej. Takie działanie miało przede wszystkim poprawić sytuację przewoźników pasażerskich, którzy z dnia na dzień odwoływali pociągi ze względu na bardzo niską frekwencję podróżnych.

Zarządca infrastruktury poinformował Prezesa UTK o zmianie zasad naliczania opłaty rezerwacyjnej w związku zwiększającą się liczbą przypadków niewykorzystania przez przewoźników towarowych zdolności przepustowej. Niewykorzystanie przydzielonych tras powoduje sztuczne blokowanie zdolności przepustowej, przez co inni aplikanci nie mogą zrealizować przewozów zgodnie ze swoimi potrzebami. Z informacji zarządcy infrastruktury kolejowej wynika, że w okresie od maja do lipca niewykorzystanych zostało 16705 tras pociągów, na które nie zostały złożone wnioski o rezygnację. Ponadto w 2020 r. w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r , nastąpił wzrost o 250 % niewykorzystanych tras pociągów (w tym takich, dla których przewoźnicy złożyli rezygnację).

Jednocześnie PKP PLK od 13 grudnia 2020 r., a więc od wejścia rozkładu jazdy 2020/2021, planuje naliczać opłatę rezerwacyjną także za niewykorzystaną zdolność przepustową przydzieloną w ramach rocznego rozkładu jazdy.Kongres590