Przewozy towarowe Wiadomości
Partnerzy działu

Przewozy towarowe

Przewozy towarowe · aktualności · statystyki · PKP Cargo· przewoźnicy. Na portalu NaKolei.pl publikujemy najnowsze informacje związane z: Przewozy towarowe.

PKP CARGO z energią od PKP Energetyka co najmniej do końca 2022 roku

PKP CARGO z energią od PKP Energetyka co najmniej do końca 2022 roku fot. PKP CARGO

Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. wyraziła w dniu 17 lutego 2020 roku zgodę na zaciągnięcie zobowiązania poprzez przyjęcie oferty i zawarcie umowy na sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji z PKP Energetyka S.A.

 

Zarząd przewoźnika poinformował, że jej przedmiotem będzie sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii trakcyjnej na potrzeby prowadzenia działalności przewozowej trakcją elektryczną pociągami należącymi do odbiorcy oraz na potrzeby pociągów uruchamianych przez innych przewoźników z wykorzystaniem lokomotyw elektrycznych odbiorcy, którzy nie są obciążani za zużywaną energię elektryczną na podstawie odrębnych umów. Dalej wskazano, że umowa określa wielkość mocy umownej w okresie rozliczeniowym i prognozowaną wielkość zużycia Energii Trakcyjnej.

Umowa zostanie zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Przewidywana wartość Umowy w okresie jej obowiązywania wynosi łącznie 902 549 893,24 zł netto (1 110 136 368,68 zł brutto).

Cena sprzedaży energii elektrycznej dla PKP CARGO S.A. wyliczona jest zgodnie ze wzorem ustalonym dla lat 2021-2022. Model wyznaczania ceny energii obowiązującej w poszczególnych latach określa oferta sprzedaży energii elektrycznej.

Umowa określa, że w przypadku zmiany przepisów obowiązujących w dniu złożenia oferty, cena energii elektrycznej zostanie skorygowana na zasadach określonych w umowie.