Działania Infrastruktura Przewozy pasażerskie Publicystyka Wiadomości

MI: Prace nad Kolejową Magistralą Wschodnią bardzo zaawansowane

MI: Prace nad Kolejową Magistralą Wschodnią bardzo zaawansowane fot. PKP PLK S.A.

Prace nad realizacją koncepcji tzw. Kolejowej Magistrali Wschodniej są już w znacznym stopniu zaawansowane – poinformował wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel w odpowiedzi na interpelację poselską. 

Magistrala Wschodnia to ciąg Olsztyn – Korsze – Kętrzyn – Giżycko – Ełk – Białystok – Czeremcha – Siedlce – Łuków – Dęblin – Lublin – Kraśnik – Tarnobrzeg – Kolbuszowa – Rzeszów wraz z odgałęzieniem do Kielc: Tarnobrzeg – Ostrowiec Świętokrzyski – Skarżysko Kamienna – Kielce.

Jest to jedno z priorytetowych przedsięwzięć realizowanych obecnie przez PKP Polskie Linie Kolejowe w ramach „Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku”. Jak podał Andrzej Bittel tryb i zakres prowadzonych prac na poszczególnych odcinkach Magistrali Wschodniej uzależniony jest od ich specyfiki, stanu i parametrów technicznych oraz znaczenia w systemie połączeń kolejowych.

Wiceminister przedstawił informacje dotyczące stanu realizacji, kosztu oraz planowanej daty zakończenia realizacji poszczególnych projektów składających się na tzw. Magistralę Wschodnią. Przedstawiają się one następująco:

 1. Na linii nr 353 na odcinku Jabłonowo Pomorskie – Iława – Olsztyn – Korsze Stan trwają prace budowlane, zakończenie projektu planowane jest w II kwartale 2023 roku. Szacunkowy koszt zgodnie z KPK: 245,1 mln zł;
 2. Na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją trwają prace projektowe, ] zakończenie projektu planowane jest w IV kwartale 2023 roku. Szacunkowy koszt zgodnie z KPK: 631,5 mln zł;
 3. Na linii kolejowej E–75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk trwają prace projektowe, zakończenie I fazy projektu planowane jest w IV kwartale 2023 roku. Pozostałe prace planowane są w ramach przyszłej perspektywy UE. Szacunkowy koszt zgodnie z KPK: 739,7 mln zł;
 4. Na linii kolejowej nr 32 na odcinku Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki) trwają prace budowlane, zakończenie projektu planowane jest w IV kwartale 2020 roku. Szacunkowy koszt zgodnie z KPK: 71,5 mln zł;
 5. Na linii kolejowej nr 31 na odcinku gr. województwa – Czeremcha – Hajnówka trwają prace budowlane, zakończenie projektu planowane jest w IV kwartale 2020 roku. Szacunkowy koszt zgodnie z KPK: 205,9 mln zł;
 6. Na linii E75 na odcinku Sadowne – Czyżew trwają prace budowlane. W ramach projektu wykonano remont linii kolejowej nr 31 na odcinku Siedlce – gr. województwa w celu zapewnienie trasy objazdowej w czasie modernizacji linii nr 6). Zakończenie projektu planowane jest w 2022 roku. Szacunkowy koszt zgodnie z KPK to 1 056,8 mln zł;
 7. Na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin trwają prace budowlane. W ramach projektu wykonano również remont linii kolejowej nr 30 na odcinku Parczew – Łuków w celu zapewnienia trasy objazdowej w czasie modernizacji linii nr 7. Zakończenie projektu planowane jest w IV kwartale 2023 roku. Szacunkowy koszt zgodnie z KPK to 4 003,7 mln zł;
 8. Na linii kolejowej nr 30 na odcinku Lubartów – Parczew trwają prace projektowe i budowlane, zakończenie projektu planowane jest w 2021 roku. Szacunkowy koszt zgodnie z KPK to 89,9 mln zł;
 9. Na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów (wraz z elektryfikacją) trwają prace budowlane. Zakończenie projektu planowane jest w IV kwartale 2020 roku. Szacunkowy koszt zgodnie z KPK to 447,1 mln zł;
 10. Na liniach kolejowych nr 25, 74, 78 na odcinku Stalowa Wola – Tarnobrzeg/Sandomierz – Ocice/Padew trwają prace projektowe, a zakończenie projektu planowane jest w IV kwartale 2022 roku. Szacunkowy koszt zgodnie z KPK to 31,5 mln zł;
 11. Na linii kolejowej Rzeszów – Warszawa przez Kolbuszową realizowany jest etap II. Prace na linii kolejowej nr 71 Ocice – Rzeszów trwają prace w zakresie elektryfikacji linii nr 71 oraz budowy mijanki w Majdanie Królewskim. Zakończenie prac dla całego projektu planowane jest na IV kwartał 2021 r. Szacunkowy koszt zgodnie z KPK to 130,5 mln zł;
 12. Na linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew – Mielec – Dębica trwają prace budowlane na odcinku Mielec – Dębica. Zakończenie projektu planowane jest w IV kwartale 2020 r. Realizacja robót na odcinku Padew Narodowa – Mielec jest przewidywana w przyszłej perspektywie finansowej UE. Szacunkowy koszt zgodnie z KPK: 200,4 mln zł;
 13. Na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz trwają prace budowlane, zakończenie projektu planowane jest w I kwartale 2021 roku. Szacunkowy koszt zgodnie z KPK: 467,6 mln zł;
 14. Na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko Kamienna – Kielce – Kozłów trwają prace projektowe. Prace budowlane planowane są w ramach przyszłej perspektywy UE. Szacunkowy koszt zgodnie z KPK: 25 mln zł.

Łączny szacunkowy koszt ww. projektów wynosi 8 346,2 mln zł, przy czym niektóre z nich obejmują również prace na odcinkach nie zaliczających się do tzw. Magistrali Wschodniej.

Andrzej Bittel poinformował także, że prace budowlane na linii nr 25 (odcinek Skarżysko Kamienna-Ocice) oraz linii nr 8 (odcinek Radom-Kielce) o łącznej wartości około 400 mln zł zostały zakończone w latach 2016-2017. Jak zaznaczył dzięki realizowanym inwestycjom poprawi się komunikacja pomiędzy miastami wojewódzkimi wschodniej części Polski: Olsztyn, Białystok, Lublin, Kielce i Rzeszów, które z powodów historycznych nie posiadają bezpośrednich połączeń kolejowych. Wpłynie to na poprawę dostępności transportowej makroregionu Polski Wschodniej. W rezultacie prowadzonych inwestycji zwiększy się konkurencyjność ekonomiczna tego makroregionu, co przełoży się na jego szybszy wzrost gospodarczy, a zarazem na poprawę jakości życia mieszkańców. Ponadto, zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawa warunków świadczenia usług związanych z przewozem towarów i pasażerów oraz atrakcyjniejsze połączenia między miastami wojewódzkimi Polski Wschodniej, doprowadzą do zwiększenia udziału transportu kolejowego w przewozach towarowych i pasażerskich w skali lokalnej, makroregionalnej i krajowej.