Strona główna » Wiadomości » Tabor » Koleje Śląskie chcą wydzierżawić 4 EZT. Przewoźnik nie chce „klasycznych pojazdów”

Koleje Śląskie chcą wydzierżawić 4 EZT. Przewoźnik nie chce „klasycznych pojazdów”

Redakcja
Fot. Koleje Śląskie

Koleje Śląskie ogłosiły przetarg na dzierżawę czterech ezt-ów. Oferty można składać do 26 listopada 2021 r., a jedyne kryterium wyboru stanowi cena. Przewoźnik nie chce „klasycznych pojazdów”, więc przedmiotem zamówienia są pociągi zmodernizowane po 2004 r. lub nowobudowane po 2004 r.

Przewoźnik chce wykorzystywać pojazdy do realizacji pracy obejmującej: pracę pociągową, tj. do obsługi pociągów pasażerskich zamawiającego oraz przejazdu pojazdów luzem do i od obsługiwanych pociągów, a także pracę pozapociągową, w celu wykonywania manewrów stacyjnych, obsługi manewrowej w punktach utrzymania i obrządzania pojazdów, ogrzewania składów, mycia i odkażania pojazdów oraz podczas manewrów w pracy pociągowej.

Każda z oferowanych jednostek musi być 3-członowa i składać się z co najmniej jednego wagonu silnikowego i wagonów sterowniczych lub doczepnych, stanowiących w warunkach ruchowych nierozłączną całość.  Wymagana jest łączna liczba miejsc siedzących nie mniejsza niż 150 oraz wyposażenie pociągów w toalety z zamkniętym układem.

Zaproponowane składy przez cały okres trwania umowy muszą posiadać komplet ważnych świadectw sprawności technicznej pojazdu kolejowego, a jeśli je utracą wykonawca powinien wystawić nowe. Wszystkie pojazdy muszą również posiadać obowiązującą dokumentację DTR oraz DSU w języku polskim oraz świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego lub zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. W okresie obowiązywania umowy wykonawca nie może dokonywać zmian w DSU w obszarze dotyczącym czynności i czasokresów przeglądów. Wykonawca będzie musiał zgodzić się na wykonywanie przez zamawiającego czynności utrzymania pojazdów w oparciu o przekazaną zamawiającemu DSU.

Obsługa pojazdów będzie dokonywana przez pracowników drużyn trakcyjnych zamawiającego zgodnie z wymaganymi do tego uprawnieniami, a czynności utrzymaniowe przez pracowników obsługi technicznej Kolei Śląskich zgodnie z obowiązującą DSU pojazdu, przy czym w przypadku braku autoryzacji pracowników KŚ na pojazdy będące przedmiotem dzierżawy zamawiający może zlecić, a wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego przeszkolenia pracowników drużyn trakcyjnych i pracowników obsługi technicznej Kolei Śląskich w zakresie niezbędnym dla obsługi dostarczonych przez wykonawcę pojazdów w uzgodnionym terminie przypadającym przed odbiorem pojazdów w liczbie do 15 osób.

Wszystkie pojazdy będące przedmiotem dzierżawy powinny mieć wykonane przeglądy poziomu P3 oraz naprawy poziomu P4 i P5 tak, że przez cały okres wykonania umowy nie będzie konieczności wykonywania przedmiotowych przeglądów i napraw. Niezależnie od powyższego Koleje Śląskie dopuszczają możliwość, aby w razie konieczności wykonania przeglądu poziomu P3 Wykonawca zapewnił pojazd zastępczy o parametrach nie gorszych od pojazdu będącego przedmiotem dzierżawy.

Przed przekazaniem każdego z pojazdów zostanie przeprowadzona jazda próbna po liniach PLK z możliwością zmiany kabin, w której uczestniczyć będą upoważnieni przedstawiciele Kolei Śląskich oraz dostawcy EZT-ów.

Przypomnijmy, że w przeszłości Koleje Śląskie korzystały już z dzierżawionych pojazdów, które dostarczały POLREGIO, Polski Tabor Szynowy czy Industrial Division.

Podobne artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Akceptuję Polityka prywatności

0
Would love your thoughts, please comment.x