Kolej jest dla ludzi Przewozy pasażerskie Wiadomości

Kolej w stylu retro – Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej

Kolej w stylu retro – Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej Fot. Skansen Taboru Kolejowego w Chabówce

W tym roku kolejny raz będzie realizowany program “Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej”.

Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej: Za 400 tys. zł samorząd wojewódzki zapewni kursowanie pociągów retro po najpiękniejszych trasach kolejowych Małopolski w okresie od 1 kwietnia do 15 grudnia 2018 roku. W tym czasie ma się odbyć minimum 21 turystycznych przejazdów kolejowych z wykorzystaniem historycznych składów, czyli starych parowozów i wagonów.

Z informacji przekazanej przez małopolski samorząd, wynika, że przejazdy będą biletowane i odpłatne, a z pociągów retro mają korzystać przede wszystkim turyści odwiedzający licznie region. Ponadto trasy i połączenia mają być skorelowane z wydarzeniami rocznicowymi i promocyjnymi, jakie odbywają się na terenie Małopolski. Szczególnie chodzi o jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Można się spodziewać, że “Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej” ponownie poprowadzą Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei i Skansen Taboru Kolejowego w Chabówce. Skansen dysponuje odpowiednim taborem do realizacji tego zadania. W tamtym roku z przejazdów w ramach tego projektu skorzystało około 11 tys. osób – zorganizowano dla nich 42 przejazdy zabytkowymi pociągami, w tym głównie po dawnej Galicyjskiej Kolei Transwersalnej – chodzi o odcinek Chabówka – Nowy Sącz.

W tamtym roku zabytkowe pociągi jeździły też m.in. do Wieliczki, Gorlic, Nowego Sącza, Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic.