Prawo i przetargi Tabor Wiadomości

Jest zapotrzebowanie na jednostki spalinowe. Ale używane

Jest zapotrzebowanie na jednostki spalinowe. Ale używane fot. Pesa Bydgoszcz

W ostatnich dniach ogłoszone zostały trzy przetargi na dostawy taboru spalinowego. Dwa dotyczącą dzierżawy, jeden obejmuje zakup składu. Wszystkie pojazdy mogą być używane.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozyskaniem spalinowych pociągów zainteresowani są Koleje Wielkopolskie i Przewozy Regionalne.

Cztery plus dwa dla Kolei Wielkopolskich

Koleje Wielkopolskie ogłosiły dwa przetargi na dzierżawę jednostek spalinowych. Pierwszy obejmuje cztery składy, drugi zaś dwa. Przewoźnik ma już doświadczenie w uzupełnianiu parku taborowego w ten sposób. Po torach regionu kursowały pojazdy wypożyczone od PESY i Arrivy.

Pierwsze zamówienie obejmuje cztery spalinowe składy. Te najbardziej pożądane przez przewoźnika to 218Ma, 219MD, 223M lub VT628.4.

Drugie zamówienie obejmuje dwa pojazdy spalinowe, premiowana zaś będzie także oferta, dotycząca pojazdów kolejowych typu: 218Ma lub 218Md lub 223M lub VT628.4. Na te jednostki bowiem maszyniści Kolei Wielkopolskich mają uprawnienia.

Kryteria wyboru w obu przypadkach stanowią zatem: wyposażenie oferowanych pojazdów w klimatyzowaną przestrzeń pasażerską – Waga – 10; zaoferowanie przez Wykonawcę pojazdów kolejowych typu: 218Ma lub 218Md lub 223M lub VT628.4, dla których Zamawiający dysponuje maszynistami posiadającymi uprawnienia do obsługi tych pojazdów – Waga – 15 oraz cena – Waga: 75.

Warto przypomnieć, że Koleje Wielkopolskie uzupełniają w ten sposób swoją spalinową flotę przed dostawą nowych pociągów. Te dostarczy Newag, dopiero w 2020 roku.

Obecnie podstawę spalinowego taboru Kolei Wielkopolskich stanowią jednostki dostarczone przez PESĘ SA132, SA134 i najnowocześniejsze Linii SA139. Dodatkowo spółka posiada starsze pojazdy SA108, które są sukcesywnie modernizowane. Warto wskazać, że umowę na wykonanie remontu dwóch takich składów Koleje Wielkopolskie podpisały 29 listopada 2019 r. z konsorcjum firm Public Transport Service (PTS) Dariusz Selka, prowadzącego działalność pod firmą Seluch Dariusz Selka. W ramach prac poza stałym zakresem naprawy rewizyjnej określonej w DSU, wykonawcy zobligowani są także do wymiany kół na pojeździe SA108-004. Ponadto w obu pojazdach zostaną zamontowane rolety okien bocznych w kabinie maszynisty.

Przewozy Regionalne celują w Linka?

Kolejny przetarg na dostawę spalinowej jednostki ogłosiły Przewozy Regionalne. Wydaje się, że przewoźnik chciałby pozyskać Linka SA139-010, który obecnie pozostaje w dyspozycji PESY i jest do wzięcia „od ręki”.

Przewozy Regionalne w specyfikacji przetargowej wskazały, że oferowany pojazd musi między innymi: być przystosowany do realizacji pracy przewozowej w ruchu regionalnym na różnych kategoriach linii kolejowych o wysokości peronów 300–760 mm; posiadać bezterminowy dokument wydany przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego uprawiający do jego eksploatacji na infrastrukturze kolejowej na terenie Polski, w szczególności na infrastrukturze kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowej S.A.; być sprawny technicznie i posiadać w chwili przekazania do Zamawiającego ważne świadectwo sprawności technicznej, a także – wg posiadanej dokumentacji utrzymaniowej – nie może wymagać wykonania czynności utrzymaniowych poziomu P4 w okresie co najmniej 4 lat od dnia upływu terminu składania ofert w postępowaniu; być zarejestrowany w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych (NVR) i posiadać nadany europejski numer pojazdu kolejowego (EVN); posiadać system informacji pasażerskiej, klimatyzację kabiny maszynisty i części pasażerskiej, monitoring wnętrza pojazdu, tempomat. Wszystkie te wymagania spełnia Link.

Oferty w przetargu można składać do 7 stycznia 2020 roku.

Kolejowe pojazdy spalinowe stanowią niewielką część sprzedawanych w Polsce pociągów. Niektórzy przewoźnicy, jak np. Koleje Śląskie, całkowicie rezygnują z eksploatacji takich jednostek. Wskazane powyższej przetargi pokazują jednak, że pewna nisza jest. I jeszcze przez jakiś czas przewoźnicy będą starali się ją zapełnić.