Przewozy pasażerskie Tabor
Partnerzy działu

Jest powtórka przetargu na modernizacje 90 wagonów PKP Intercity

Jest powtórka przetargu na modernizacje 90 wagonów PKP Intercity Fot. Wiki Commons

PKP Intercity ponownie szukają wykonawcy naprawy okresowej na 5. poziomie utrzymania wraz z modernizacją i przeglądu na 3. poziomie utrzymania 90 wagonów osobowych typu 141A / 111A.

Poprzedni przetarg został unieważniony, ponieważ jedyna złożona oferta od Fabryki Pojazdów Szynowych z Poznania była za droga.

Po wykonanej naprawie wraz z modernizacją wagony mają być wagonami przedziałowymi 2 klasy. Naprawy wraz z modernizacją wszystkich wagonów objętych umową, mają nastąpić nie później niż w terminie 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy, zaś wykonanie przeglądu na 3. poziomie utrzymania wszystkich wagonów powinno nastąpić po 18 miesiącach od wykonania naprawy na 5. poziomie utrzymania wraz z modernizacją. Wykonawca będzie musiał zagwarantować wykonanie przeglądu każdego z wagonów w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych (czas postoju wagonu w przeglądzie).

Na wykonanie naprawy wraz z modernizacją jednego wagonu osobowego (czas postoju wagonu) będzie nie więcej niż 100 dni kalendarzowych, a na wykonanie naprawy wraz z modernizacją pierwszego wagonu osobowego (czas postoju wagonu w naprawie wraz z modernizacją) nie więcej niż 350 dni kalendarzowych.

Oferty i doświadczenie

Oferty w przetargu można składać do 22 grudnia 2020 r. Będą one oceniane według trzech kryteriów. To: okres gwarancji i rękojmi za wykonaną usługę – waga: 10, termin wykonania naprawy wraz z modernizacją jednego wagonu – Waga: 10 oraz cena – Waga: 80.

Od wykonawców wymagane jest doświadczenie. Spełni je ten, kto wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał dostawę (dostawy) lub naprawę (naprawy) nie mniej niż 18 wagonów osobowych.

Wykonawca obowiązany jest również do wniesienia wadium w kwocie 1 500 000,00 PLN.

Poprzedni przetarg

Jak wspomniano na wstępie to kolejne podejście do wykonania modernizacji tych wagonów. Poprzedni przetarg został unieważniony. Jedyną ofertę złożyła wówczas poznańska Fabryka Pojazdów Szynowych. Było jednak za drogo. Zaproponowana przez FPS kwota za realizację usługi nie zmieściła się w kwocie jaką przewoźnik przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, stąd decyzja o unieważnieniu przetargu. Wykonawca proponował 515 751 300,00 zł brutto, budżet PKP Intercity na ten cel określono wówczas na poziomie 424 534 500,00 zł brutto. Jego przekroczenie okazało się znaczne i powyżej możliwości finansowych przewoźnika.

tekst alternatywny