Prawo i przetargi Wiadomości

Granica będzie remontowana

Granica będzie remontowana Fot. PKP PLK

Do 17 maja można składać oferty na wykonanie projektu remontu kolejowego przejścia granicznego z Rosją Skandawa – Żeleznodorożnyj.

Przejęcie leży na szerokotorowej linii kolejowej nr 205. PKP Polskie Linie Kolejowe chciałyby otrzymać projekt modernizacji do końca października br., aby potem móc rozpisać przetarg na remont linii, a konkretnie jej pięciokilometrowego odcinka w strefie przygranicznej. Jest ona używana w zasadzie tylko w ruchu towarowym.

Firma, która wygra przetarg na dokumentację przetargową, będzie miała obowiązek dostarczyć nie tylko projekt, ale również pozwolenia i uzgodnienia wymagane przez polskie prawo, bez których nie można realizować inwestycji kolejowej.

Już jednak wiadomo, że zarządca sieci kolejowej chciałby podnieść prędkość pociągów na tym odcinku do 60 km/h. Ma zostać również podniesiony maksymalny dopuszczalny nacisk do 245 kN na oś. Dzięki temu będzie można sprawniej i szybciej odprawiać pociągi.

Stanie się tak dzięki naprawie podtorza i szyn, wymianie podkładów. Remont obejmie również pięć przepustów oraz sześć przejazdów drogowo-kolejowych. Ponadto PKP PLK planuje modernizację Punktu Przeładunkowego Kotki, a jednocześnie zlikwidowana zostanie stacja techniczno-handlowa Wielewo.