Działania Wiadomości

Drzewa przy liniach kolejowych zostaną uratowane

Drzewa przy liniach kolejowych zostaną uratowane fot. Ministerstwo Infrastruktury

Minister Infrastruktury, w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrem Środowiska, podpisał nowelizację, dzięki której zakończy się nadmierna wycinka drzew i krzewów przy liniach kolejowych.

 

 

 

 

 

 

Nowelizacja ma na celu rozwiązanie problemów związanych z nadmierną wycinką drzew i krzewów w sąsiedztwie linii kolejowych, z zachowaniem należytego bezpieczeństwa dla ruchu kolejowego. Nowe przepisy zakładają, że poza lasami, drzewa i krzewy będą mogły być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 6 m od dolnej krawędzi nasypu albo górnej krawędzi przekopu albo od zewnętrznej krawędzi rowów bocznych. Natomiast w lasach drzewa i krzewy będą mogły być usytuowane za zewnętrzną krawędzią bruzdy tworzącej pas przeciwpożarowy.

Dzięki tej zmianie drzewa i krzewy na terenach poza lasami będą mogły być usytuowane w bliższej odległości niż dotychczas (zamiast 15 m oddalenia od torów kolejowych dozwolone będzie 6 m), dzięki czemu roślinność stanowić będzie ochronę przed zanieczyszczeniem i hałasem oraz będzie mogła pełnić funkcje przyrodnicze i estetyczne.

Bardzo się cieszę, że zmianę przepisów w tym zakresie doprowadziliśmy do szczęśliwego finału, ponieważ ma ona przede wszystkim wymiar proekologiczny, przed wycinką uratowanych zostanie wiele tysięcy drzew, o ich pozostawienie aktywnie zabiegało wiele lokalnych społeczności – powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.