Kolej jest dla ludzi Przewozy pasażerskie

Dlaczego mój pociąg się spóźnia?

Dlaczego mój pociąg się spóźnia? Fot. PKP Intercity

Zapewne każdy, kto jeździ koleją, miał
to nieszczęście trafić na opóźnienie pociągu. W 2018 roku statystycznie opóźniony powyżej
6 minut był co 10 pociąg. Dlaczego punktualność pociągów wciąż pozostawia wiele do życzenia
i jakie są najczęstsze przyczyny spóźnień?

Według raportu przygotowanego przez Urząd Transportu Kolejowego, najczęstszym „sprawcą” wszystkich opóźnień były PKP PLK oraz PKP Intercity. W ostatnich latach realizowane jest wiele remontów i modernizacji torów kolejowych – stąd często powstają nieuwzględnione wcześniej w rozkładach ograniczenia prędkości czy inne utrudnienia, prowadzące do opóźnień na kolei. Najczęściej jednak wskazywano na niewłaściwą organizację prac budowlanych. Sporą grupę przyczyn opóźnień stanowiły też awarie urządzeń odpowiedzialnych za sterowanie ruchem kolejowym.

Natomiast najczęstszą przyczyną opóźnień z winy przewoźników był przedłużony czas wsiadania oraz wysiadania podróżnych. Raport podaje też, że jedną z przyczyn jest podanie sygnału odjazdu przez kierownika pociągu po rozkładowej godzinie odjazdu – co może mieć związek także z lokowaniem podróżnych. Duże utrudnienia powodują też awarie taboru – często oprócz opóźnienia zepsutego składu, blokują tor dla innych pociągów. W wielu przypadkach trzeba korzystać z pomocy innej lokomotywy lub prosić o przysłanie składu zastępczego. Również przysłanie innego taboru, niż planowany może być przyczyną opóźnień – różne lokomotywy czy zespoły trakcyjne są dostosowane do różnych prędkości maksymalnych, więc przysłanie lokomotywy dostosowanej do 120 km/h na pociąg, który według rozkładu jedzie 160 km/h wydłuża czas przejazdu.

Punktualność pociągów oraz przyczyny ewentualnych opóźnień można śledzić na bieżąco na stronie portalpasazera.pl

0,9% pociągów w 2018 roku zostało odwołanych. Ich najczęstszą przyczyną była poważna awaria taboru, niekwalifikująca się do naprawienia na miejscu. Pociągi odwoływane są również na skutek wypadków z udziałem osób postronnych czy nagłych awarii. Procentowy udział przyczyn pokrywa się mniej-więcej z przyczynami opóźnień

Warto pamiętać, że w przypadku opóźnienia pociągu pospiesznego lub ekspresowego mamy prawo do zwrotu części ceny biletu. Jest to 25%
w przypadku opóźnienia od 60 do 119 minut i 50%, jeśli wyniesie ono powyżej 120 minut. Przewoźnik może jednak odmówić jego wypłacenia, gdy wyniesie on mniej, niż równowartość 4 euro. Jeżeli jest taka możliwość, to przewoźnik powinien rozdać pasażerom przekąskę oraz napój. Otrzymanie zwrotu części należności za bilet nie wyklucza jednak dochodzenia roszczeń na drodze cywilnej, jeżeli opóźnienie jest winą kolei – warto poprosić konduktora o adnotację na bilecie, że pociąg przyjechał z opóźnieniem. Nie jest to jednak konieczne – dane o punktualności przewozów przechowywane są w kolejowych systemach teleinformatycznych.