Przewozy pasażerskie Wiadomości
Partnerzy działu

Czy od 15 grudnia pojedziemy „pod drutem” z Węglińca do Zgorzelca i do Drezna z 2 przesiadkami?

Czy od 15 grudnia pojedziemy „pod drutem” z Węglińca do Zgorzelca i do Drezna z 2 przesiadkami? fot. Ministerstwo Infrastruktury

Od 15 grudnia br. wejdzie w życie nowy roczny rozkład jazdy (wraz z kilkoma zaplanowanymi korektami w ciągu roku). Polsko-Niemiecka Kolej Pasażerska nieustannie monitoruje zmiany zachodzące w kolejowym ruchu transgranicznym.

Dobiega końca elektryfikacja odcinka linii Węgliniec- Zgorzelec nr 274/278. Odbiór końcowy sieci trakcyjnej odbył się 30 października, natomiast napięcie zostało włączone 4 listopada br.

Podczas prowadzonej inwestycji wybudowano dwie podstacje trakcyjne w Zgorzelcu i Pieńsku, które od 4 listopada br. zasilają sieć trakcyjną napięciem 3 kV DC. Modernizacja prawie 30-kilometrowego odcinka wpłynie na skrócenie czasu przejazdu pociągów i zwiększoną przepustowość linii.

Obecnie została zakończona certyfikacja zgodności dla podsystemu „Energia”, a Zarządca Infrastruktury – PKP PLK w dniu 20 listopada br. złożyły wniosek do UTK o dopuszczenie do eksploatacji dla podsystemu „Energia”.

Zgodnie z informacjami otrzymanymi w ostatnich dniach od PKP PLK, zelektryfikowana linia ma być oddana do eksploatacji bezzwłocznie po udzieleniu przez Urząd Transportu Kolejowego odpowiednich zezwoleń.

Przewoźnik – Koleje Dolnośląskie- potwierdził gotowość do realizacji kursów transgranicznych relacji Wrocław Główny – Dresden HBF bez zakłóceń. Ponadto utrzymana zostanie „Promocja Drezdeńska”, która jest korzystną cenowo ofertą biletową dla podróżnych.

W związku z powyższym ryzyko konieczności wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej bądź taboru spalinowego (z dodatkowymi przesiadkami) na odcinku Węgliniec- Zgorzelec zostało zażegnane.

Kierunek Berlin

Bezpośrednie połączenie z Berliniem, Wiedniem czy Budapesztem zyska m.in. Legnica oraz Lubin. Pociąg na odcinku Wrocław-Legnica pojedzie z prędkością 160 km/h. Bilety online są dostępne na stronie Kolei Austriackich (ÖBB).

W planach na kolejne lata (po 2020r.) jest również uruchomienie – tak jak wspomniano na ostatnim Polsko-Niemieckim Szczycie Kolejowym- połączenia relacji Kraków – Wrocław – Frankfurt n. Odrą-Berlin HBF przez Spółkę PKP Intercity po zakończeniu prac modernizacyjnych na odcinku Kraków – Katowice.