Działania Kolej jest dla ludzi Przewozy pasażerskie

Centrum Wsparcia Klienta – pomoc na każdym etapie podróży

Centrum Wsparcia Klienta – pomoc na każdym etapie podróży Fot. PKP PLK

PKP PLK S.A., PKP PLK S.A. i PKP Intercity połączyły siły i stworzyły Centrum Wsparcia Klienta. Pasażerowie mogą liczyć na pomoc np. w zakresie organizacji zastępczej komunikacji.

Centrum Wsparcia Klienta (CWK) to zespół liczący od 3 do 6 osób. Jego funkcja to pomoc pasażerom na każdym etapie podróży 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Dzięki bezpośredniej współpracy z dyspozyturą ruchu, CWK posiada aktualną informację o wszystkich pociągach. Zespół interweniuje w sytuacjach nagłych, gdy występują utrudnienia m.in. spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. CWK organizuje poczęstunek dla pasażerów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogą kontynuować podróży. Dla przykładu w 2016 roku Centrum wydało 300 tys. poczęstunków oraz zorganizowało transport taksówkami dla 400 osób. W razie problemów z pojazdem organizuje komunikację zastępczą np. pociągami PKP Intercity.

 CWK pomaga również, a przede wszystkim osobom chorym i niepełnosprawnym, by bezpiecznie i szybko dotarli do miejsca destynacji. Zespół reaguje w sytuacjach niestandardowych i awaryjnych, rozpatruje każdy przypadek indywidualnie i stosownie do danej sytuacji.
Więcej informacji na tronie PKP PLK S.A.