Kadry i ludzie Wiadomości
Partnerzy działu
partner-dzialu-logo-blueocean

51 milionów zł dofinansowania dla kampanii Kolejowe ABC

51 milionów zł dofinansowania dla kampanii Kolejowe ABC Mat. UTK

CUPT zawarło z Urzędem Transportu Kolejowego umowę o dofinansowanie w wysokości 51 mln złotych z Funduszy Unii Europejskiej. Projekt szkoleniowo-edukacyjny ma być realizowany na terenie całego kraju.

Podpisana umowa z UTK, jest już kolejną umową w ramach Kampanii „Kolejowe ABC” i jednocześnie jest drugim etapem ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej z zakresu bezpieczeństwa kolejowego skierowanej do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, nauczycieli i wychowawców.

Kampanią informacyjno – edukacyjną z zakresu bezpieczeństwa kolejowego zostaną objęte dzieci i młodzież z nowych placówek edukacyjnych nieobjętych dotychczas I etapem projektu Kampania Kolejowe ABC. Cykle zajęć będą prowadzone w przedszkolach i szkołach podstawowych w gminach, w których w latach 2018-2019 doszło do tragicznych wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych oraz na tzw. „dzikich przejściach”. Nauka będzie prowadzona w formie zabawy, a więc w sposób atrakcyjny dla dzieci w określonych grupach wiekowych.

Dzieci są zainteresowane tematem bezpieczeństwa na kolei i zaproponowaną przez nas formułą prowadzenia lekcji. Bardzo chętnie angażują się podczas zajęć. Teraz ważne jest zwiększenie udziału rodziców i opiekunów w promowaniu właściwych reakcji na terenach kolejowych i w pociągu – mówi dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Dlatego uznaliśmy, że należy kontynuować działania w zakresie podnoszenia wiedzy o bezpieczeństwie na terenach kolejowych oraz rozszerzyć grupę docelową kampanii medialnej – przygotowaliśmy więc projekt „Kampania Kolejowe ABC II”. Cieszę się, że udało się uzyskać dofinansowanie na ten ważny dla bezpieczeństwa cel – dodaje Góra.

Beneficjent: Urząd Transportu Kolejowego

Projekt: Kampania Kolejowe ABC II

Wartości w projekcie:

  • Wartość całkowita projektu: 60 000 000,00 PLN
  • Wydatki kwalifikowalne: 60 000 000,00 PLN
  • Dofinansowanie UE: 51 000 000,00 PL