Strona główna » Wiadomości » Koleje Mazowieckie. Nieustanna walka z wandalami

Koleje Mazowieckie. Nieustanna walka z wandalami

Redakcja
Fot. Autor listu do redakcji nakolei.pl

Alarmujący list od zaniepokojonego pasażera

Nasza redakcja otrzymała list od zaniepokojonego pasażera, który regularnie podróżuje pociągami Kolei Mazowieckich. W swoim piśmie wyraził on zaniepokojenie rosnącym problemem dewastacji taboru przez osoby malujące graffiti.

W ostatnich tygodniach jestem poważnie zaniepokojony stanem taboru KM, a konkretnie tym, że w coraz większej liczbie pociągi są niszczone przez tzw. graficiarzy, których raczej należałoby nazywać wandalami lub chuliganami. Sytuacja pogarsza się z każdym tygodniem – nie prowadziłem fachowych obliczeń, ale niemal co drugi pociąg Kolei Mazowieckich na wspomnianej trasie jest zniszczony i to poważnie różnymi „malowidłami” – relacjonował autor listu

Co więcej, zauważył, że sytuacja pogarsza się z każdym tygodniem, a zniszczenia dotykają zarówno starszych pojazdów, jak i nowocześniejszych flirtów.

Zgłoszenie to jest świadectwem rosnącego problemu, z którym mierzą się Koleje Mazowieckie i ich pasażerowie.

Dewastacja taboru nie tylko wpływa negatywnie na wizerunek przewoźnika, ale również na komfort i bezpieczeństwo podróży.

Odpowiedź Kolei Mazowieckich na problem wandalizmu

Do Kolei Mazowieckich, w związku z naszymi i autora listu obserwacjami przesłaliśmy prośbę o stanowisko wobec tego problemu. W odpowiedzi przewoźnik przesłał list, w którym przedstawiaj swoje działania mające na celu zapobieganie aktom wandalizmu.

Porównując zniszczenia związane z graffiti w styczniu br. do analogicznego okresu w 2023 r., ich skala jest mniejsza. Do tego typu aktów wandalizmu dochodzi zazwyczaj na stacjach zwrotnych, czy też w torach postojowych, na których pociągi KM mają w ciągu całej doby postoje techniczne w oczekiwaniu na pociągi powrotne. Tereny te należą do zarządcy infrastruktury, czyli PKP PLK S.A. i bardzo często są one zlokalizowane na uboczu, które dodatkowo jest nieoświetlone i zakrzaczone, co w znacznym stopniu ułatwia dewastację pojazdu, szczególnie w godzinach późnowieczornych czy nocnych. W takiej sytuacji niestety nie ma możliwości usunięcia graffiti i pociąg zgodnie z obiegiem wyrusza w trasę – czytamy w odpowiedzi

KM odniosły się również do obaw czy powtarzające się różne akty wandalizmu nie wpływają na bezpieczeństwo przewozów.

W odniesieniu do stanu technicznego taboru KM jednym z podstawowych działań Spółki jest prowadzenie działalności przewozowej pojazdami o odpowiednim standardzie i właściwym stanie technicznym. Sekcje Napraw i Eksploatacji Taboru dokładają wszelkich starań, aby pojazdy opuszczające ich teren były sprawne technicznie i kompletnie wyposażone. Są one poddawane regularnym przeglądom oraz naprawom zgodnie z Dokumentacją Systemu Utrzymania zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Ponadto Koleje Mazowieckie podejmują działania ukierunkowane na usprawnienie obsługi podróżnych i podniesienie komfortu podróży poprzez ciągłą modernizację posiadanych ezt oraz zakup nowego taboru

Środki prawne i interwencje w walce z graficiarzami

Pomimo podjętych działań, problem dewastacji nie ustaje. Niedawno doszło do zatrzymania przez Straż Ochrony Kolei (SOK) dwóch sprawców malujących graffiti na pociągu.

Ta interwencja SOK, przeprowadzona na terenie stacji kolejowej Warszawa Praga, jest jednym z przykładów aktywnych działań mających na celu ograniczenie procederu dewastacji.

Funkcjonariusze, działając pod kryptonimem „WAGON”, ujęli sprawców na gorącym uczynku, podczas gdy ci malowali graffiti na składzie pociągu. Zatrzymani mężczyźni, w wieku 33 i 35 lat, odpowiedzą przed sądem za swoje czyny.

Warto zaznaczyć, że podczas interwencji zabezpieczono dowody w postaci 12 puszek farby w sprayu oraz noktowizora i aparatu cyfrowego, co świadczy o zorganizowanym charakterze tego typu działań.

Zatrzymanie to może być przełomem w walce z wandalizmem na torach i stanowić ostrzeżenie dla innych potencjalnych sprawców. Jest to również dowód na to, że współpraca pomiędzy różnymi służbami, w tym SOK i policją, przynosi wymierne efekty w zwalczaniu przestępczości skierowanej przeciwko mieniu kolejowemu.

 Sytuacja ta podkreśla znaczenie współpracy pomiędzy przewoźnikami, służbami ochrony oraz podróżnymi, którzy mogą odgrywać kluczową rolę w zapobieganiu tego typu zdarzeniom.

Podobne artykuły

0
Would love your thoughts, please comment.x