Komentarze

Zuba: Powstrzymać degradację transportu kolejowego w Bieszczadach!

Zuba: Powstrzymać degradację transportu kolejowego w Bieszczadach!

Początek upływającej obecnie kadencji samorządowej zbiegł się w czasie z widmem całkowitego zawieszenia połączeń kolejowych na odcinku Jasło – Zagórz. W tym trudnym okresie (koniec 2014 r.) ruch pasażerski na linii 107 Łupków – Zagórz był zawieszony od trzech lat. W zaistniałej sytuacji działając w podwójnej roli radnego powiatowego oraz pełnomocnika Burmistrza Zagórza d/s kolei współtworząc jednocześnie z Igorem Wójciakiem oraz Adamem Filarem Kampanię Społeczną KochamKolej.pl rozpocząłem długą drogę do celu jakim było powstrzymanie degradacji transportu kolejowego w Bieszczadach. Kamieniami milowymi na tym najeżonym licznymi przeszkodami szlaku stały się:

Pozytywnym akcentem wieńczącym przedstawiony powyżej czteroletni okres działalności stało się wdrożone z dn. 2 września 2018 poszerzenie oferty przewozowej pociągów POLREGIO na liniach 107 i 108. Jednakże w kontekście nasilających się problemów taborowym skutkujących okresowym i odcinkowym wprowadzeniem Zastępczej Komunikacji Autobusowej dodatkowe, codzienne pociągi uruchomione przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego coraz trudniej traktować jako zwiastun trwałej poprawy kondycji kolei w Bieszczadach.

W opisanych tu realiach szansą na eliminację z bieszczadzkiego krajobrazu „pociągów” na gumowych kołach  jest realizacja projektu Karpacka Kolej Euroregionalna w pierwotnym kształcie zakładającym  komplementarną dywersyfikacji przewoźników kolejowych obsługujących bieszczadzkie szlaki kolejowe.

 

Jerzy Zuba
radny Powiatu Sanockiego
pełnomocnik Burmistrza Zagórza ds. Kolei

 

Powyższy tekst stanowił materiał wchodzący w skład broszury zaprezentowanej podczas V Kongresu Rozwoju Transportu (31 października 2018 r.)

www.kongresrozwojutransportu.pl