Przewozy pasażerskie Wiadomości
Partnerzy działu

Zawieszone kursy pociągów, zwroty biletów i odszkodowania – ważne informacje dla pasażerów

Zawieszone kursy pociągów, zwroty biletów i odszkodowania – ważne informacje dla pasażerów Fot. Matthias Schrade (ilustracyjne)

Od niedzieli do odwołania zawieszone jest kursowanie pociągów międzynarodowych. Działania te związane są z przeciwdziałaniem COVID-19 – chorobie wywoływanej przez koronawirus SARS-CoV-2. Niektórzy przewoźnicy zmniejszają również liczbę pociągów krajowych. Wielu przewoźników dobrowolnie przyjmuje szczególne regulacje dotyczące zwrotu biletów.

Urząd Transportu Kolejowego przygotował informacje na temat możliwości zwrotów biletów i odszkodowań za opóźnienia.

 

 

Zrezygnowałem z podróży w związku z zagrożeniem chorobą COVID-19, jakie prawa mi przysługują? Czy dostanę zwrot całej kwoty ceny biletu?

Przepisy nie regulują w sposób bezpośredni postępowania przewoźników w przypadku chęci zwrotu przez pasażerów biletów w sytuacji pandemii, jaka obecnie zaistniała. Sytuacja zagrożenia epidemicznego w Polsce może być traktowana jako swego rodzaju siła wyższa, która wystąpiła w sposób nagły i nieprzewidziany. Pasażer może ubiegać się o zwrot pełnej kwoty biletu lub potrąconego już odstępnego na drodze pisemnej reklamacji kierowanej do przewoźnika. Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie.

Co do zasady w przypadku biletów opłaconych gotówką w kasach i biletomatach zwroty następują niezwłocznie. W przypadku biletów opłaconych kartą – należność wraca na konto, z którym powiązana jest karta płatnicza, zwykle w terminie do 3 dni roboczych. W przypadku biletów zwracanych na drodze reklamacyjnej – zwrot następuje w terminie określonym w decyzji reklamacyjnej przewoźnika, którą powinien wysłać podróżnemu do 30 dni od daty wpływu reklamacji.

Niezależnie od regulacji prawnych, część przewoźników wprowadziła dodatkowe, wewnętrzne regulacje dotyczące zwrotów biletów. Szczegóły odstępne są na stronach poszczególnych przewoźników.

Przewoźnik odwołał połączenie, czy przysługuje mi odszkodowanie?

W każdym przypadku odwołania pociągu przewoźnik musi niezwłocznie poinformować o tym podróżnych. W sytuacji, w której odwołanie pociągu wynikło bezpośrednio z działań służb publicznych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, przewoźnik nie odpowiada za szkodę (np. wydatki na inny rodzaj transportu czy nocleg w hotelu). Takie rozwiązania wprowadziła ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – choroby wywołanej przez koronawirus SARS-CoV-2 (art. 14 ust. 1).

Czy obecna sytuacja wyłącza odszkodowanie za opóźnienie pociągu?

W przypadku, kiedy opóźnienie pociągu wynikło bezpośrednio z działań służb publicznych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, przewoźnik nie odpowiada za szkodę (ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

Bez zmian obowiązują natomiast unijne regulacje dotyczące zryczałtowanych odszkodowań za opóźnienia pociągów. Są one wypłacane niezależnie od przyczyny opóźnienia kursu. W Polsce na rekompensatę tego typu liczyć mogą pasażerowie pociągów dalekobieżnych:

  • 25% ceny biletu jednorazowego – w przypadku opóźnienia przyjazdu wynoszącego od 60 do 119 minut,
  • 50% – w przypadku opóźnienia wynoszącego minimum 120 minut lub więcej.

Przepisy unijne przewidują minimalny próg wypłaty takich rekompensat – do 4 euro za osobę. U większości polskich przewoźników rekompensata zostanie wypłacona jeśli przekracza 16 zł. (szczegóły określone są w ich regulaminach).