Ekonomia i rynek

Wzrosty i spadki maja – dane UTK

Wzrosty i spadki maja – dane UTK

Urząd Transportu Kolejowego przedstawił dane statystyczne za maj. Wzrosła liczba przewiezionych pasażerów, natomiast spadła masa przewiezionych towarów.

W maju 2014 r. przewoźnicy kolejowi obsłużyli ponad 23,5 mln pasażerów, czyli 4,3 proc. więcej niż w poprzednim miesiącu. Licząc rok do roku koleje przewiozły o 1,8 proc. więcej pasażerów niż w maju 2013 r., kiedy obsłużyły 23,1 mln osób.

Z kolei praca przewozowa wzrosła w porównaniu do kwietnia o 3,6 proc. z 1 288,23 mln pasażerokilometrów do 1 335,38 mln pkm. Porównując jednak miesiąc do miesiąca roku ubiegłego, praca przewozowa spadał aż o 7,25 proc.

Pod względem liczby przewiezionych pasażerów od początku roku liderem były Przewozy Regionalne, które miały 29,75 proc. udziałów, drugim przewoźnikiem były Koleje Mazowieckie (23,47 proc.), a trzecim PKP Szybka Kolej Miejska, której udział w rynku wyniósł 12,87 proc.

Porównując pracę przewozową pierwsze miejsce zajmuje PKP Intercity z udziałem w rynku na poziomie 35,63 proc. Później są Przewozy Regionalne (31,28 proc.) i Koleje Mazowieckie (15,02 proc.).

Patrząc na statystki przewoźników towarowych masa przewiezionych towarów wzrosła w maju o 1,3 proc. do 18,74 mln ton. Jednak licząc rok do roku wartość ta spadła o 1,69 proc.

Praca przewozowa w porównaniu do kwietnia wzrosła o 2,5 proc. do 4,28 mld tonokilometrów. Jest to praktycznie taki sam wynik co w maju ubiegłego roku (o 0,36 proc. większy).

Największym przewoźnikiem towarowym wg przewiezionej masy towarów od początku roku jest PKP Cargo z wynikiem 46,63 proc., później jest DB Schenker Rail Polska (18,92 proc.) i PKP LHS (4,95%).

W rankingu przewoźników towarowych pod względem wykonanej pracy przewozowej pierwsze miejsce zajmuje PKP Cargo (56,46 proc.), Lotos Kolej (8,59%) i PKP LHS (7,42%).

 

Źródło: UTK, Kurier Kolejowy