Prawo i przetargi Przewozy towarowe Wiadomości

Wyrok za dwa tygodnie

Wyrok za dwa tygodnie Fot. PSP w Białymstoku

Sąd Okręgowy w Białymstoku zakończył proces odwoławczy maszynistów, obwinionych o spowodowanie w listopadzie 2010 roku wypadku dwóch pociągów towarowych. Wyrok wyda 22 lutego.

 

Katastrofa miała miejsce niedaleko tunelu łączącego dwie części Białegostoku, Jeden z maszynistów prowadził pociąg z ładunkiem złomu i cysternami z propanem-butanem z Białegostoku do Warszawy, a drugi jechał w przeciwnym kierunku z 32 wagonami-cysternami z substancjami ropopochodnymi. W wyniku zderzenia zapaliło się kilkanaście wagonów, spłonęły lokomotywy i fragment trakcji oraz budynek nastawni, zniszczona została też część torowiska.

O nieumyślne spowodowanie katastrofy prokuratura obwiniła dwóch maszynistów prowadzących pociąg do Białegostoku. Jej zdaniem naruszyli oni zasady bezpieczeństwa, gdyż zignorowali sygnały semafora nakazujące zatrzymanie się.

Sąd pierwszej instancji podzielił zdanie oskarżycieli i pierwszemu maszyniście wymierzył karę 1,5 roku więzienia, a drugiemu rok i dwa miesiące. Wykonanie kar w obu przypadkach zawieszono na trzy lata. Maszyniści mają też zapłacić 30 tys. zł odszkodowania maszyniście drugiego pociągu.. Orzeczenie byłoby na pewno surowsze, ale w wypadku nikt  nie zginął, a tylko jedna osoba została ranna, Duże były za to straty materialne (23 mln zł).

Apelacje złożyli obrońcy skazanych i oskarżyciele posiłkowi. Obrona wystąpiła o uniewinnienie lub uchylenie wyroku i skierowanie sprawy do ponownego rozpatrzenia, twierdząc np., że materiał dowodowy został źle i wybiorczo oceniony przez sąd pierwszej instancji, a wypadek był spowodowany przez złą pracę stacji kolejowej w Białymstoku.

Poszkodowany maszynista domaga się wyższego zadośćuczynienia. Padł też wniosek ze strony innych oskarżycieli o wydanie obu maszynistom zakazu wykonywania zawodu na pięć lat. Za dwa tygodnie zostanie ogłoszony już prawomocny wyrok.