Kolej na świecie Polityka

Wsparcie dla Rail Baltica i Via Carpathia

Wsparcie dla Rail Baltica i Via Carpathia Fot. PKP PLK

Premier Beata Szydło zadeklarowała, że rząd zadba o realizację ważnych projektów infrastrukturalnych w północno-wschodniej części Polski. Jednym z tych zadań jest budowa polskiego odcinka drogi kolejowej Rail Baltica.

Szefowa rządu podkreśliła, że drogi i linie kolejowe podniosą potencjał rozwojowy tej części Polski. – To jest niezwykle istotne, żeby Polska północno-wschodnia miała taki sam potencjał rozwojowy jak pozostałe części kraju. Rząd kładzie bardzo duży nacisk na to, by projekty infrastrukturalne w tym regionie były realizowane w najbliższym czasie. One nie tylko mają przyczynić się do rozwoju tego regionu. Również są istotne ze względów strategicznych i bezpieczeństwa państwa – powiedziała Beata Szydło. W podobnym tonie wypowiadał się minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. I podkreślał wartość poparcia PE także dla Via Carpathia z Litwy, przez Polskę na Bałkany i budowy kolejowego korytarza transportowego nr 11, zwanego „Bursztynowym”, który połączy ośrodki przemysłowo-handlowe Polski, Słowacji, Węgier i Słowenii.

Konferencja premier i ministra miała związek z przyjęciem przez Parlament Europejski raportu przygotowanego przez europosła PiS Tomasza Porębę na temat rozwoju infrastruktury transportowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Po raz pierwszy zdarzyło się, że PE przyjął taki raport dotyczący naszego regionu Europy. Poręba zaznaczył, że dokument był przygotowany we współpracy z Komisją Europejską. – Raport ma być takim strategicznym dokumentem. To ma być taka mapa drogowa, jakie korytarze drogowe, jakie drogi, jakie sieci kolejowe będą budowane w najbliższych latach ze środków UE w tej części Europy – wyjaśnił Tomasz Poręba.
W sprawozdaniu znalazło się wezwanie do Komisji Europejskiej i państw członkowskich o zajęcie się pilną potrzebą wzmocnienia infrastruktury drogowej wzdłuż wschodniej granicy UE, w tym jak najszybszą budową właśnie drogi Via Carpathia przy wykorzystaniu różnych funduszy unijnych.
Dokument odnosi się także do budowy szlaku Rail Baltica, oraz korytarza „Bursztynowego”. Posłowie do PE uznali, że „takie projekty promują kolej jako środek transportu w międzynarodowych przewozach towarowych, poprawiają konkurencyjność transportu kolejowego oraz zapewniają lepsze wykorzystanie istniejącej przepustowości dla towarowych przewozów międzynarodowych”. Natomiast PE skrytykował plany budowy gazociągu Nord Stream 2, bo zagraża inwestycjom w rejonie Bałtyku, zwłaszcza w portach morskich.