Przewozy pasażerskie Przewozy towarowe Wiadomości
Partnerzy działu

Wrześniowe wyniki przewozów pasażerskich i towarowych

Wrześniowe wyniki przewozów pasażerskich i towarowych Fot. PKP PLK

We wrześniu koleją podróżowało 28,8 mln pasażerów. To wynik lepszy o 11,2% od września 2018 r. Natomiast przewiezionych zostało 19,6 mln ton ładunków. Praca przewozowa wyniosła 4,6 mld tonokilometrów, a praca eksploatacyjna 6,7 mln pociągokilometrów. Są to wartości odpowiednio o 4,7% , 8,5% i 10,4% mniejsze niż we wrześniu 2018 r.

 

 

 

 

18 mln pasażerów więcej niż przed rokiem

We wrześniu koleją podróżowało 28,8 mln pasażerów. To wynik lepszy o 11,2% od września 2018 r. Przez pierwsze trzy kwartały pociągami przewieziono 247 mln osób. Oznacza to wzrost o blisko 18 mln pasażerów i prawie 8% licząc rok do roku.

Wrzesień w porównaniu z wcześniejszymi miesiącami tego roku jest rekordowy pod względem liczby przewiezionych pasażerów. To także wynik nie notowany od lat. 28,8 mln pasażerów, praca przewozowa na poziomie 1,8 mld pasażerokilometrów oraz eksploatacyjna – 13,9 mln pociągokilometrów to wyniki odpowiednio wyższe o 11,2%, 5,1% oraz 4,2% niż w tym samym miesiącu 2018 r.

Wyniki za dziewięć miesięcy 2019 r. to blisko 80% liczby pasażerów z całego ubiegłego roku. Od lat czwarty kwartał charakteryzuje się jednymi z najwyższych wartości, co pozwala szacować, że wynik za 2019 r. okaże się znacznie wyższy niż za 2018 r. i będzie bliski 330 mln pasażerów – przewiduje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Na wzrost popularności kolei wpływają z pewnością akcje takie jak Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, który odbywa się we wrześniu. W tym okresie przewoźnicy wprowadzają specjalne oferty, możliwe są przejazdy za złotówkę czy bezpłatne. Na wyniki wpływają także atrakcyjne oferty pozataryfowe, możliwość tańszego podróżowania dla grup czy wspólna oferta z komunikacją autobusową. Każde takie działania promocyjne przyciągają pasażerów na kolej – dodaje.

W okresie styczeń – wrzesień przewoźnicy przewieźli blisko 247 mln pasażerów, praca przewozowa wyniosła w tym okresie blisko 16,7 mld pasażerokilometrów, zaś praca eksploatacyjna blisko 127 mln pociągokilometrów. Wartości te są odpowiednio wyższe o 7,71%, 4,56% oraz 2,21%.

We wrześniu średnia odległość podróży pociągiem wynosiła 64 km i była o 3,7 km krótsza niż w roku poprzednim.

Przewozy pasażerskie ogółem w 2019 r. mat. UTK
Wrzesień w przewozach towarowych

We wrześniu koleją przewiezionych zostało 19,6 mln ton ładunków. Praca przewozowa wyniosła 4,6 mld tonokilometrów, a praca eksploatacyjna 6,7 mln pociągokilometrów. Są to wartości odpowiednio o 4,7% , 8,5% i 10,4% mniejsze niż we wrześniu 2018 r.

Od stycznia do końca września przewoźnicy kolejowi przetransportowali 178 mln ton, tj. o ponad 4,9% mniej niż w roku poprzednim. Praca przewozowa w tym okresie wyniosła 42,2 mld tonokilometrów, 61,7 mln pociągokilometrów, odpowiednio mniej o 4,9% i 6,1%.

Wyniki za 2019 r. charakteryzują się niższymi wartościami przewozów niż w zeszłym roku. – Największy wpływ na spadki przewozów, wg dotychczas dostępnych danych, ma mniejsza liczba przewozów towarów związanych z budownictwem, sektorem energetycznym oraz przemysłem ciężkim. Funkcjonowanie przewoźników kolejowych w swojej tradycyjnej roli, jako przedsiębiorców gwarantujących przewóz towarów masowych jest w bardzo dużym stopniu zależne od przebiegu dużych projektów infrastrukturalnych czy stopnia zapotrzebowania sektora energetycznego. Dlatego tak ważne jest stwarzanie nowych możliwości wykorzystania transportu kolejowego – podsumowuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Średnia odległość przewozu 1 tony ładunków przez przewoźników wyniosła we wrześniu 234 kilometry i była niższa o blisko 10 km w porównaniu z wrześniem ubiegłego roku.

Przewozy towarowe we wrześniu mat. UTK