VII Kongres Rozwoju Kolei
Infrastruktura
Partnerzy działu
partner-dzialu-logo-blueocean

Województwo łódzkie chce elektryfikować linię Tomaszów Maz. – Skarżysko Kam.

Województwo łódzkie chce elektryfikować linię Tomaszów Maz. – Skarżysko Kam. Fot. FotoPolska / DamianT

Województwo łódzkie zgłosiło do Programu Kolej Plus projekt, obejmujący modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki – Skarżysko Kamienna. Aktualnie prowadzone jest postępowanie na Opracowanie Studium Planistyczno – Prognostycznego. Oferty można składać do 4 lutego 2021 r., a termin wykonania prac to 8 października 2021 r.

Studium Planistyczne będzie stanowić podstawę opracowania przez PKP PLK studium projektowo-technicznego. Obejmuje to: wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej, określającej w szczegółowy sposób zakres prac niezbędnych do realizacji projektu, określonych wstępnie w Studium Planistycznym wraz z oszacowaniem wstępnych kosztów Projektu. Ponadto posłuży do opracowania projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania terenu oraz szczegółowym kosztorysem inwestorskim, a także do pozyskania stosownych decyzji administracyjnych.

Warto przypomnieć, że projekt ten wspólnie chcą realizować dwa województwa: łódzkie i świętokrzyskie. Porozumienie w tej sprawie samorządy zawarły w sierpniu 2020 r. Podkreślano wówczas, że w przeszłości linia kolejowa nr 25 tętniła życiem i służyła do przewozu zarówno osób, jak i towarów. Na inwestycji tej skorzystaliby nie tylko mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego i Skarżyska Kam., ale także Końskich czy Opoczna.

Celem jest zakończenie elektryfikacji całego odcinka linii nr 25, o długości 88 km, w ciągu 5 lat. Elektryfikacja i modernizacja ma pociągnąć za sobą możliwość uruchomienia bezpośrednich pociągów. Tak, aby nie musiały one kończyć biegu w Opocznie.

Projekt przeszedł pozytywną wstępną weryfikacje w ramach Programu Kolej Plus.

W Studium zawarte zostaną następujące dane:

 1. Analiza obecnych uwarunkowań i stanu istniejącego;
 2. Zdefiniowanie wariantów infrastruktury;
 3. Wykonanie wstępnego trasowania odcinków linii kolejowych objętych planowaną inwestycją,
 4. Przeanalizowanie wariantów przebiegu trasy z różnymi opcjami prędkości, z wykorzystaniem istniejących linii kolejowych lub budowę nowych linii kolejowych. W opracowaniu należy wziąć pod uwagę różnorodne aspekty dotyczące lokalizacji inwestycji infrastrukturalnych (np. infrastruktura gospodarcza, ekonomiczna, itd.) oraz uwarunkowania terenowe (warunki gruntowo-wodne).
 5. Określenie propozycji punktów obsługi pasażerskiej do dalszych analiz;
 6. Identyfikacja popytu w stanie istniejącym poprzez pomiary ruchu;
 7. Zdefiniowanie poziomu możliwych ofert przewozowych, które będą stanowiły punkt odniesienia w innych analizach;
 8. Wykonanie prognozy ruchu osób w każdym z wariantów infrastruktury dla różnych poziomów ofert przewozowych;
 9. Wybór optymalnego poziomu oferty przewozowej;
 10. Przełożenie oferty przewozowej na zasadnicze wymagania dotyczące parametrów ilościowych i jakościowych infrastruktury;
 11. Uszczegółowienie schematu funkcjonalnego linii;
 12. Konstrukcja wykresów ruchu (rozkładu jazdy) dla określonej oferty przewozowej;
 13. Opis procesu technologicznego;
 14. Oszacowanie kosztów realizacji oraz pozyskania dokumentacji;
 15. Wybór preferowanego wariantu;
 16. Ocena wpływu Projektu na uzyskanie/usprawnienie połączenia z miastem wojewódzkim.