Działania Polityka Wiadomości

Władze Dolnego Śląska w 2020 roku wydadzą na dotowanie przewozów pasażerskich 132 mln zł

Władze Dolnego Śląska w 2020 roku wydadzą na dotowanie przewozów pasażerskich 132 mln zł fot. Koleje Dolnośląskie

Sejmik Województwa Dolnośląskiego większością głosów przyjął projekt budżetu Dolnego Śląska na rok 2020. Na dotowanie i organizowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich zarezerwowano ponad 132 miliony złotych.

Samorząd będzie miał w przyszłym roku do dyspozycji 1,29 mld złotych. W budżecie największe wydatki przeznaczone będą się na  m.in. na transport, wsparcie rozwoju regionalnego, ochronę zdrowia kulturę, edukację i ochronę środowiska.

W przyszłym roku Dolny Śląsk będzie dysponował nadwyżką budżetową sięgającą niemal 30 milionów złotych i nadwyżką operacyjną niemal 240 milionów złotych. O 60% zmniejszeniu uległa kwota kredytu, a wydatki majątkowe, czyli na inwestycje, wzrosły o około 30% sięgając kwoty 446 milionów złotych. Dzięki staraniom Zarządu Województwa w roku 2020 Dolny Śląsk nie będzie wpłacał do budżetu państwa tzw. „Janosikowego”.

Transport

Na projekty drogowe i kolejowe Zarząd Województwa chce przeznaczyć przeszło 671 mln złotych. Przebudowa i remonty dróg i mostów pochłoną około 98 milionów złotych, a na dotowanie i organizowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich zarezerwowano ponad 132 miliony złotych. Na bieżące utrzymanie dróg trafi 51 milionów złotych, a niemal 80 przeznaczonych zostanie na poprawę stanu infrastruktury, czyli niezbędne remonty i modernizacje.

Konsekwentnie rozwijana będzie również oferta kolejowa w województwie. Dolny Śląsk stale notuje najszybszy wzrost liczby pasażerów kolei w skali kraju. Na te działania składać się będą przejęcia od PKP kolejnych linii kolejowych i ich remonty, a także inwestycje w nowy tabor i zagęszczanie siatki połączeń w regionie.