Informujemy, że bilety na przejazd można nabyć w:

– stacjonarnym automacie biletowym zlokalizowanym na przystanku,

– mobilnym automacie biletowym (automat zlokalizowany jest zawsze od strony kabiny maszynisty zwróconej w kierunku Warszawy. Zakupione bilety są automatycznie skasowane),

– aplikacji mobilnej mPay i SkyCash,

– systemie internetowej sprzedaży dostępnym za pośrednictwem strony WKD.