Kolej jest dla ludzi

Wielkopolska walczy o unijne pieniądze – czy dostanie wsparcie od rządu?

Wielkopolska walczy o unijne pieniądze – czy dostanie wsparcie od rządu?

100 projektów “ważnych dla kraju i województwa” zgłosił samorząd województwa wielkopolskiego do Kontraktu Terytorialnego. Na czym szczególnie zależy władzom? Jak podaje marszałek województwa, najważniejsze projekty to budowa trasy S-11, budowa szpitala i hali sportowej w Poznaniu oraz rozbudowa poznańskiego węzła kolejowego. Wartość proponowanych inwestycji to ponad 17 mld zł.

Kontrakt Terytorialny to umowa pomiędzy rządem a samorządem, określająca inwestycje istotne dla rozwoju kraju i województwa. Władzom Wielkopolski szczególnie zależy na trasie S11 wraz z obwodnicami. Marszałek zwraca uwagę, że droga przecina region z południa na północ i jest kręgosłupem komunikacyjnym województwa. – Niestety trudno ją wpisać do ogólnopolskich programów, bo nie jest częścią europejskich korytarzy transportowych – tłumaczy Marek Woźniak.

Wielkopolska chce także za 830 mln zł rozbudować poznański węzeł kolejowy i przystosować go do potrzeb ruchu metropolitalnego. Ponad 1,5 mld zł jest potrzebnych na tzw. gospodarkę niskoemisyjną w Poznaniu. Propozycje dotyczą głównie transportu zbiorowego w mieście i modernizacji infrastruktury komunikacyjnej.

Region chce też wspierać badania i rozwój. Po ok. 200 mln zł mają kosztować projekty „zintegrowanego rozwoju innowacyjnego przemysłu lotniczego w Wielkopolsce” oraz budowa „Centrum Badań Technologii Informatycznych Beyond.pl”.

Niektóre projekty nie są jeszcze gotowe i w związku z tym nie wiadomo, ile będą kosztować. Dotyczy to głównie przedsięwzięć, które miałyby być realizowane przez jednostkę zarządzaną centralnie – Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad – wyjaśnia Anna Parzyńska-Paschke, rzeczniczka marszałka. Wśród tych projektów jest budowa tras S11 i S10, dokończenie drogi S5 i przebudowa dróg krajowych nr 25 oraz 12.

Propozycje zawarte w Kontrakcie będą teraz negocjowane z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Projekty z Kontraktu Terytorialnego będą mogły być dofinansowane z ogólnopolskich programów unijnych, ze środków budżetu państwa oraz w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.