Przewozy pasażerskie Wiadomości
Partnerzy działu

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego: “Planujemy zakup nowych pociągów, budujemy zaplecze dla taboru kolejowego”

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego: “Planujemy zakup nowych pociągów, budujemy zaplecze dla taboru kolejowego” Fot. malopolska.pl

4-6 grudnia odbyła się XVIII Konferencja Naukowa-Techniczna, podczas której debatowano o kolei w Małopolsce. Łukasz Smółka, wicemarszałek woj. Małopolskiego poinformował o planach zakupu nowego taboru.

Konferencja zgromadziła 615 uczestników, przedstawicieli 198 polskich i zagranicznych firm, instytucji oraz jednostek naukowych i naukowo-badawczych z branży kolejowej. W trakcie siedmiu sesji wygłoszono 64 wystąpienia, w tym referaty naukowe i naukowo-techniczne.

Podczas konferencji sporo czasu poświęcono nowoczesnym technologiom w projektowaniu, budowie, utrzymaniu, diagnostyce i eksploatacji infrastruktury szynowej oraz taboru szynowego do przewozu osób i rzeczy, a w szczególności: realizacji inwestycji 2014 – 2020 i planom na kolejne perspektywy 2021 – 2027, w tym wielkim projektom – CPK, KDP, Rail Baltica, Podłęże – Piekiełko itp., analizie efektywności inwestycji kolejowych, najnowszym modelom projektowania, realizacji i zarządzania infrastrukturą, w tym BIM, certyfikacji i dopuszczeniu do eksploatacji podsystemów strukturalnych wynikających z interoperacyjności, konsekwencjom i problemom wdrożenia IV pakietu kolejowego, czynnikom warunkującym bezpieczeństwo przewozów kolejowych, rozwojowi transportu szynowego w miastach i regionach zintegrowany z innymi gałęziami transportu, działaniom na rzecz wzmocnienia konkurencyjności transportu szynowego osób i rzeczy.

Podczas Konferencji wicemarszałek Małopolski zapowiedział:

Rozwijamy infrastrukturę kolejową w całym regionie, planujemy zakup nowych pociągów, budujemy zaplecze dla taboru kolejowego