Wydarzenia

W Poznaniu ważą się dalsze losy Przewozów Regionalnych – co zadecydują Marszałkowie i przedstawiciele rządu?

W Poznaniu ważą się dalsze losy Przewozów Regionalnych – co zadecydują Marszałkowie i przedstawiciele rządu?

Dziś i jutro w Poznaniu spotkają się marszałkowie wszystkich województw, czyli współudziałowcy w spółce Przewozy Regionalne. Podczas konwentu marszałkowie dyskutować będą o przyszłości przewoźnika.

Każdy z 15 marszałków ma do podpisania po dwa dokumenty: umowę właścicielską między samorządami województw a rządową Agencja Rozwoju Przemysłu oraz 5-letnią umowę z Przewozami Regionalnymi na świadczenie usług kolejowych.

Pierwszy dokument jest podstawą do tego, by Skarb Państwa przeznaczył 770 mln zł na ratowanie spółki Przewozy Regionalne – by ją oddłużyć i zrestrukturyzować. Warunkiem tego było przekazanie 51 procent akcji Agencji Rozwoju Przemysłu.

Sytuacja finansowa województw w wiekszości nie wygląda za dobrze, dlatego marszałkowie przed podpisaniem umów negocjowali dodatkowe dofinansowanie ze środków MIiR w ramach tzw. Funduszu Kolejowego. I tak np. woj. opolskiemu przyznano na 5 lat 24,5 mln zł. – To bardzo ważna składowa puli środków przeznaczonych na Przewozy Regionalne, bo potrzeby w zakresie remontów i modernizacji taboru są bardzo duże – przekonuje przedstawiciel samorzadu opolskiego.

Podkreśla również np., że gdyby nie został przyjęty plan restrukturyzacyjno-oddłużeniowy Przewozów i gdyby nie podpisano umowy 5-letniej, to wydatkowanie środków unijnych z RPO, przeznaczonych na modernizację taboru i torów kolejowych, byłoby “poważnie zagrożone”.

– Te 24,5 mln zł z Funduszu Kolejowego to kwota, która pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość i wdrażać w życie Plan Transportowy, który uchwaliliśmy w ub. roku, oparty na komunikacji kolejowej – dodaje Bartłomiej Horaczuk.

Podobnie jest w województwie podlaskim, którego marszałek Mieczysław Baszko mówi: “Brak dofinansowania ze strony rządu byłby olbrzymim obciążeniem dla budżetu samorządu i mogłoby to oznaczać, iż nasze uczestnictwo w procesie restrukturyzacji Przewozów Regionalnych byłoby niemożliwe”.

Wszystko zatem rozegra się w najbliższych dniach, a od decyzji, które zapadą w Poznaniu zależy, czy dojdzie do strajku w Przewozach Regionalnych i czy Polsce grozi kolejowy paraliż na samym początku wakacji…