Wiadomości

W 2022 roku planowana jest rewizja wszystkich Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności

W 2022 roku planowana jest rewizja wszystkich Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności fot. PKP PLK S.A.

Według założeń Komisji Europejskiej pakiet nowych TSI ma przede wszystkim wspierać cyfryzację kolei oraz ekologiczny transport towarowy. Zmianie ulegną także zasady pracy nad projektami poszczególnych TSI.

 

 

W ramach planowanych zmian w TSI w zakresie cyfryzacji kolei warto wymienić nowe funkcjonalności ERTMS jak np. pozycjonowanie pojazdów oparte o technologię satelitarną, automatyczne prowadzenie pociągów czy nowy standard łączności radiowej (następca GSM-R). Komisja planuje też całkowite wycofanie wzorca 2 ETCS (baseline 2) oraz zdefiniowanie standardowych interfejsów dla urządzeń pokładowych ERTMS, co ma stworzyć warunki do budowy modułowej architektury urządzeń, ułatwiającej ich certyfikację i utrzymanie. W ramach priorytetu dotyczącego cyfryzacji kolei Komisja przewiduje również szereg poprawek i udoskonaleń w ramach TSI dotyczących aplikacji telematycznych.

Drugim z filarów nowych TSI będzie wsparcie kolejowego transportu towarowego wpisujące się w priorytety Komisji dotyczące ekologii. Do TSI mają trafić przepisy dotyczące nowych źródeł energii. Analizie ma zostać również poddane włączenie wymagań dla funkcji automatycznego wykrywania wykolejenia pojazdu czy czyszczenia wstawek hamulcowych. Komisja chce również wprowadzenia przepisów ułatwiających dopuszczanie do eksploatacji wagonów pasażerskich na obszarze obejmującym kilka państw członkowskich lub całej sieci europejskiej – na wzór przepisów dla wagonów towarowych. Przygotowane mają również zostać specyfikacje dotyczące narzędzia automatycznego rejestrowania czasu pracy i odpoczynku maszynisty. Duży nacisk zostanie także położony na dalszą harmonizację przepisów eksploatacyjnych w TSI Ruch kolejowy.

Pakiet specyfikacji planowanych na rok 2022 będzie opracowywany według innych zasad niż dotychczas. Zamiast grup roboczych dedykowanych poszczególnym TSI, powołane zostaną grupy koncentrujące się na poszczególnych zagadnieniach. Prace będą również prowadzone w oparciu o model zgłaszania wniosków o zmianę (change requests). Wnioski będą mogły zgłosić m.in. krajowe organy ds. bezpieczeństwa czy organizacje reprezentujące sektor kolejowy.

Prezes UTK zamierza aktywnie uczestniczyć w procesie opracowywania zmian TSI i koordynować udział polskiego przemysłu w tych pracach.

Szczegóły dotyczące planowanych zmian w TSI zawiera załączona tabela.