Przewozy pasażerskie Wiadomości
Partnerzy działu

UTK: W 2018 r. liczba przewiezionych pasażerów przekroczyła 310 milionów

UTK: W 2018 r. liczba przewiezionych pasażerów przekroczyła 310 milionów Fot. UTK

Oznacza to wzrost o 6,7 mln pasażerów w porównaniu z 2017 r. Przewóz towarów był również rekordowy. W 2018 r. koleją przewieziono 250 mln ton towarów. To o 10 mln ton więcej niż rok wcześniej- informuje Urząd Transportu Kolejowego.

UTK podnosi, że w 2018 r. codziennie do pociągów wsiadało średnio 850 tys. osób, czyli o ponad 18,4 tys. więcej niż rok wcześniej. Praca eksploatacyjna przewoźników pasażerskich osiągnęła tymczasem poziom 165 mln pociągokilometrów, co oznacza wzrost o 2% w stosunku do 2017 r. Pociągi codziennie pokonywały drogę prawie 500 tys. km. Wykonano pracę przewozową na poziomie 21 mld pasażerokilometrów.

Wzrost liczby pasażerów jest m.in. wynikiem powrotu podróżnych na linie uruchomione po modernizacji oraz lepszej oferty, trafiającej w ich potrzeby- powiedział Ignacy Góra, prezes UTK.

Dzięki modernizacjom skraca się czas przejazdu. Przewoźnicy inwestują w zakup i modernizację taboru, to również jest ważny czynnik wpływający na wybór kolei jako środka transportu – dodał.

Przewoźnicy przewieźli ponad 250 mln ton towarów. Daje to wzrost o 4,3% w porównaniu z 2017 r. W przewozach towarowych rok 2018 upłynął przede wszystkim pod znakiem transportu materiałów budowlanych przeznaczonych do realizacji największych inwestycji infrastrukturalnych.

Rozwój połączeń intermodalnych

UTK odnotował również dalszy rozwój połączeń intermodalnych. Przewoźnicy poinformowali o wzroście zarówno w masie towarów, w pracy przewozowej oraz eksploatacyjnej. Jednym z parametrów, który istotnie wzrósł w stosunku do roku ubiegłego była średnia odległość przewozu jednej tony ładunku, z 229 km do 238 km.

Poprawiający się stan infrastruktury kolejowej powinien wpłynąć na możliwość zapewnienia lepszej oferty przez przewoźników towarowych. To z kolei powinno przyczynić się do wyrównania szans przewoźników drogowych i kolejowych oraz sprzyjać równoważeniu transportu- stwierdził prezes UTK.

Urząd informuje, że dane publikowane przez UTK na koniec stycznia 2019 r. obejmują podstawowe parametry rynku. Szczegółowe statystyki będą sukcesywnie publikowane w pierwszym kwartale 2019 r., natomiast pełne dane zostaną przedstawione w „Sprawozdaniu z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2018 r.”, które ukaże się do końca lipca.