Kadry i ludzie Wiadomości
Partnerzy działu
partner-dzialu-logo-blueocean

UTK przypomina maszynistom o licencjach

UTK przypomina maszynistom o licencjach

Maszyniści muszą uzyskać licencję i świadectwo zawodowe, aby móc dalej oprowadzić pociągi. Ale nie wszystkie osoby kierujące pojazdami kolejowymi muszą się starać o takie dokumenty.

 

Urząd Transportu Kolejowego przypomina, że nowe regulacje wynikają z przepisów unijnych, które nakazują utworzenie nowych stanowisk kolejowych zastępujących dotychczasowe. I wiąże się to z koniecznością wystawienia nowych uprawnień dla osób zatrudnionych na nowych stanowiskach. Najogólniej rzecz ujmując, osoby zatrudnione u certyfikowanego przewoźnika kolejowego lub autoryzowanego zarządcy infrastruktury (lub świadczące usługi na ich rzecz) będą mogły otrzymać dokument uprawniający do prowadzenia pojazdów kolejowych – świadectwo maszynisty. Inne podmioty mogą wystawiać swoim pracownikom jedynie nowe prawa kierowania pojazdem kolejowym.

Dotychczasowe prawa kierowania pojazdem kolejowym muszą zostać zastąpione do 29 października 2018 roku na licencję i świadectwo maszynisty lub prawo kierowania pojazdem kolejowym dla osoby zatrudnionej na stanowisku kolejowym. Tak samo musza zostać wymienione prawa kierowania pojazdem kolejowym, np. dla pojazdów szynowo – drogowych, na nowe prawa kierowania pojazdem kolejowym dla osób zatrudnionych na stanowisku „Prowadzący pociągi lub pojazdy kolejowe” w specjalności „Prowadzący pojazdy kolejowe specjalne, które nie są przeznaczone do samodzielnej jazdy po czynnych torach kolejowych”.

UTK wyjaśnia, że licencja maszynisty – wydawana przez UTK –  potwierdza, że dana osoba spełnia minimalne wymagania pod względem warunków zdrowotnych, wykształcenia oraz ogólnych umiejętności zawodowych niezbędnych do pracy na stanowisku maszynisty. Ale nie uprawnia jeszcze do prowadzenia pojazdów kolejowych. Natomiast świadectwo maszynisty to dokument określający rodzaj infrastruktury, w obrębie której posiadacz jest uprawniony prowadzić pojazdy kolejowe oraz rodzaj taboru, do prowadzenia którego on jest uprawniony.

Nowe prawo stanowi, że z obowiązku uzyskania licencji maszynisty i świadectwa maszynisty zwolnieni są prowadzący pojazdy kolejowe po szlakach lokalnych, takich jak kolej wąskotorowa, linie oddzielone od reszty systemu kolejowego, przeznaczonych tylko do prowadzenia przewozów wojewódzkich lub lokalnych, czy też wpisanych do rejestru zabytków lub do inwentarza muzealiów. Nie trzeba też posiadać takich dokumentów, gdy maszynista pracuje na liniach eksploatowanych wyłącznie w celach wykonywania przewozów rekreacyjno-wypoczynkowych i okolicznościowych, stanowiących infrastrukturę prywatną, posiadających status bocznicy kolejowej oraz torów stacyjnych wyznaczonych przez zarządcę do obsługi przewozów, połączonych z infrastrukturą przeznaczoną do realizacji przewozów rekreacyjno-wypoczynkowych i okolicznościowych, infrastrukturą prywatną lub bocznicą kolejową.

UTK precyzuje również, że z obowiązku uzyskania licencji i świadectwa maszynisty zwolnieni są również prowadzący pojazdy specjalne, które nie są przeznaczone do samodzielnej jazdy po czynnych torach kolejowych. W takich przypadkach wystarczy prawo kierowania pojazdem kolejowym. Co ciekawe, maszyniści metra nie muszą posiadać licencji i świadectwa maszynisty, ani prawa kierowania pojazdem kolejowym. To, kto może kierować pociągami podziemnej kolejki, decydują wewnętrzne regulacje i regulaminy metra.