Przewozy towarowe Wiadomości
Partnerzy działu

Przewozy towarowe

Przewozy towarowe · aktualności · statystyki · PKP Cargo· przewoźnicy. Na portalu NaKolei.pl publikujemy najnowsze informacje związane z: Przewozy towarowe.

UTK: Przewozy towarowe wzrosły wg masy o ok. 4,3% r/r do 250,2 mln ton w 2018 roku

UTK: Przewozy towarowe wzrosły wg masy o ok. 4,3% r/r do 250,2 mln ton w 2018 roku Fot. PKP Cargo

Praca przewozowa w 2018 r. wyniosła 59,6 mld tonokilometrów i była wyższa niż w 2017 r. o 4,8 mld tonokilometrów (o 8,8%). W ub.r. odnotowano również wzrost średniej odległości przewozów do 238 km (o ok. 10 km więcej niż w 2017 r.)- podał w raporcie Urząd Transportu Kolejowego.

Zdaniem Ignacego Góry, prezesa UTK, rok 2018 był “wyjątkowy w przewozach towarowych”.

Zanotowano wzrost masy przewiezionych towarów o ponad 4% w porównaniu z rokiem poprzednim. Trzeba mieć jednak na uwadze zbliżające się wyzwania. Rosnące znaczenie transportu intermodalnego wskazuje, że nasz kraj będzie odgrywał coraz większą rolę w przejęciu rosnącej liczby towarów przewożonych z Chin drogą lądową- stwierdził Góra.

To od nas zależy, czy będziemy w stanie dobrze wykorzystać tę szansę związaną z realizacją idei Nowego Jedwabnego Szlaku. Poprawiający się stan infrastruktury kolejowej powinien wpłynąć na możliwość zapewnienia lepszej oferty przez przewoźników towarowych, a to z kolei powinno przyczynić się do wyrównania szans przewoźników drogowych i kolejowych oraz sprzyjać równoważeniu transportu dodał prezes UTK.

PKP CARGO niekwestionowanym liderem

Urząd zaznaczył w swym raporcie, że pod względem udziału w rynku niekwestionowanym liderem jest PKP Cargo z udziałem 43,6% wg masy oraz 48,4 % wg pracy przewozowej, wskazał Urząd. Dalsze miejsca miały wg masy DB Cargo Polska (16,4% udziału), Lotos Kolej (5%) i PKP LHS (4,3%). Natomiast według pracy przewozowej za PKP Cargo znalazły się kolejno: Lotos Kolej (8,9%), PKP LHS (5,7%) i DB Cargo Polska (5,4%).

W 2018 r. kolej stanowiła główny środek transportu towarów masowych pełniąc istotną rolę przy ważnych projektach infrastrukturalnych. Jednocześnie przewoźnicy wykazują wzrost w przewozach intermodalnych- czytamy w raporcie UTK.

Według UTK zwiększenie przewozów wynika z rosnącego zapotrzebowania rynku. Sam morski terminal intermodalny DCT Gdańsk S.A. wykonał w 2018 r. rekordową pracę przeładunkową na poziomie prawie 2 mln TEU. Oprócz przewozu kontenerów z portów morskich istotną częścią przewozów intermodalnych jest tranzyt przez Polskę.

Coraz większą rolę odgrywa kolejowy transport lądowy z Chin w ramach idei Nowego Jedwabnego Szlaku. Towary transportowane są w obydwie strony w kontenerach, a zapowiedzi dużych inwestycji na tej trasie pozwalają na założenie w niedalekiej przyszłości znacznego wzrostu tego typu przewozów do i przez terytorium naszego kraju- czytamy w raporcie.

W 2018 r. kolejowe przewozy towarowe wykonywało 74 przewoźników.