Prawo i przetargi Tabor

Tylko PESA chce dostarczyć spalinowe pojazdy dla Kolei Dolnośląskich

Tylko PESA chce dostarczyć spalinowe pojazdy dla Kolei Dolnośląskich Fot. Koleje Dolnośląskie

Tylko jedna oferta została złożona w przetargu na dostawę dwóch nowych dwuczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych z możliwością skorzystania z prawa opcji.

Złożyła ją PESA Bydgoszcz SA, która zaproponowała kwotę 42.754.800,00 zł brutto, co daje za jeden skład kwotę 21.377.400,00 zł brutto. Szacunki zamawiającego to 27.552.000,00 zł brutto. To właśnie cena stanowi jedyne kryterium wyboru.

Zamówienie obejmuje również opcję na 6 kolejnych pociągów.

Na realizację zadania będą 24 miesiące.

Warto przypomnieć, że to kolejne podejście Kolei Dolnośląskich do zakupu jednostek spalinowych. Poprzednio nie było ofert, teraz została złożona jedna. Czekamy na decyzję przewoźnika.

KD kupuje pociągi elektryczne (EZT)

30 czerwca br. Koleje Dolnośląskie rozstrzygnęły postępowanie na zakup pięciu pięcioczłonowych pociągów elektrycznych z prawem opcji na maksymalnie kolejne 20 składów. Najkorzystniejszą ofertę złożyła bydgoska PESA, która zaproponowała cenę 29 milionów złotych brutto za jeden pojazd. W tym postępowaniu brał również udział NEWAG, który dostarczał już pociągi dla Kolei Dolnośląskich. Oferta producenta z Nowego Sącza była jednak wyższa od oferty PESY o ponad 3 miliony złotych za każdy EZT.

Hybrydy w trakcie analizy

Koleje Dolnośląskie chcą kupić również pociągi hybrydowe. Obecnie spółka analizuje propozycje złożone w postępowaniu na zakup dwóch trójczłonowych pojazdów z dwusystemowym napędem elektryczno-spalinowym (hybrydowym, HZT), z opcją rozszerzenia zamówienia o maksymalnie sześć kolejnych. Tu jedynym oferentem jest NEWAG, z ceną 28.167.000,00 złotych brutto za jeden pojazd. Decyzję odnośnie tej oferty przewoźnik podejmie do 2 września br.