NaKolei.pl WiadomościPrawo i przetargi Trzy lubuskie składy spalinowe potrzebują napraw okresowych

Trzy lubuskie składy spalinowe potrzebują napraw okresowych

Redakcja
Fot. POLREGIO

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ogłosił przetarg na wykonanie czynności z zakresu czwartego i piątego poziomu utrzymania naprawczego (PU)bw trzech pojazdach szynowych: typu 218Mc serii SA133-007 (PU4-2), typu 215M serii SA108-006 (PU5) oraz typu 223M serii SA139-005 (PU4).

Pojazdy stanowią własność województwa lubuskiego, a ich użytkownikiem jest licencjonowany przewoźnik – POLREGIO S.A. Zamówienie zostało podzielone na trzy części, każda obejmuje jeden pojazd.

Część 1 to usługa polegająca na wykonaniu czynności z zakresu czwartego poziomu utrzymania naprawczego (PU4-2) w pojeździe szynowym typu 218Mc serii SA133-007. To jednostka wyprodukowana w 2007 roku przez PESĘ Bydgoszcz

Część 2 to usługa polegająca na wykonaniu czynności z zakresu piątego poziomu utrzymania naprawczego (PU5) w pojeździe szynowym typu 215M serii SA108-006. To skład zbudowany przez ZNTK Poznań w 2006 roku.

Część 3 natomiast to usługa polegająca na wykonaniu czynności z zakresu czwartego poziomu utrzymania naprawczego (PU4) w pojeździe szynowym typu 223M serii SA139-005, wyprodukowanym przez PESĘ Bydgoszcz w 2013 roku.

Na realizację każdej naprawy okresowej będzie 115 dni.

Oferty w przetargu można składać do 29 września 2023 roku. Będą oceniane według kryteriów: okres udzielonej gwarancji – Waga: 40 oraz cena – Waga: 60.

Wymagane jest doświadczenie. Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał co najmniej jedną usługę z zakresu czynności przeglądowych, zgodnie z trzecim lub odpowiednio wyższym poziomem utrzymania (P4,P5) pasażerskiego pojazdu kolejowego z napędem spalinowym, wyprodukowanego po roku 2000. Wartość tej usługi nie może być mniejsza niż 1 milion złotych brutto.

Alternatywnie wykonawca może wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert, wyprodukował co najmniej jeden fabrycznie nowy pasażerski pojazd kolejowy z napędem spalinowym. Wykonawca musi podać wartość, datę wykonania i podmiot, na rzecz którego pojazd został wyprodukowany oraz załączyć dowód, że pojazd został wyprodukowany należycie.

Podobne artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Akceptuję Polityka prywatności