NaKolei.pl WiadomościPrawo i przetargi Trzeci przetarg na 5 lokomotyw wielosystemowych dla PKP CARGO

Trzeci przetarg na 5 lokomotyw wielosystemowych dla PKP CARGO

Redakcja
Fot. PKP CARGO

Kilka dni po unieważnieniu drugiego przetargu PKP CARGO ogłosiło kolejny na dostawę 5 elektrycznych lokomotyw wielosystemowych wraz ze świadczeniem usług utrzymania.

Lokomotywy przewoźnik chce pozyskać w ramach projektu „Zakup wagonów platform do przewozów intermodalnych przez PKP CARGO S.A.”, który obejmuje również, jak sama nazwa wskazuje, dostawy wagonów-platform.

W trzecim podejściu oferty można składać do 25 sierpnia 2021 roku. Będą oceniane według kryteriów: cena – 80%, współczynnik gotowości technicznej – 10% oraz współczynnik niezawodności – 10%. Wymagane jest wadium w wysokości 2.000.000,00 zł.

PKP CARGO wymaga, aby lokomotywy zostały dostarczone w następujących terminach: 2 sztuki do 28 lutego 2023 r., a kolejne 3 sztuki do 31 marca 2023 r. Zamawiający dopuścił możliwość dostawy lokomotyw w terminach wcześniejszych, a po uprzednim uzgodnieniu.

Przedmiot zamówienia obejmuje również:

  1. Dostawę oprogramowania komputerowego wraz z niezbędnymi do korzystania z tego oprogramowania środkami przesyłu danych (kable lub nośniki pamięci) wraz z licencjami na ich użytkowanie;
  2. Dostawę do Zamawiającego zestawu antyawaryjnego;
  3. Świadczenie przez Wykonawcę usług utrzymania lokomotyw;
  4. Wykonanie, w lokomotywach będących przedmiotem dostawy, naprawy rewizyjnej P4 – w zakresie wymaganym DSU. Wykonanie tej części przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę zależeć będzie od decyzji Zamawiającego, który na dziewięć miesięcy przed planowaną datą wykonania naprawy rewizyjnej P4 pierwszej lokomotywy, pisemnie powiadomi Wykonawcę o konieczności jej wykonania;
  5. Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji, w tym: dokumentacji konstrukcyjnej (i dokonywania jej zmian), oświadczenia producenta zawierające numer fabryczny lokomotywy i rok produkcji, Zezwolenia na dopuszczenie pojazdu kolejowego do eksploatacji lub wprowadzenia na rynek (do obrotu), wydane dla danej lokomotywy w oryginale umożliwiające eksploatację w krajach i na zelektryfikowanych przejściach granicznych, dokumentację niezbędną do uzyskania dokumentów, o których wydanie wnioskować może wyłącznie Zamawiający, dokumentację powykonawczą, stanowiącą podstawę odbioru technicznego danej lokomotywy przez Zamawiającego u Wykonawcy, Deklaracje zgodności oraz Świadectwo odbioru;
  6. Udzielenie Zamawiającemu niewyłącznej licencji do korzystania ze wszystkich elementów dokumentacji, powstałej w wykonaniu niniejszej umowy;
  7. Dostarczenia oprogramowania: do odczytu i analizy danych z rejestratora zdarzeń (prawnego), do odczytu i analizy danych rejestrowanych w systemach diagnostycznych lokomotywy, do odczytu danych z urządzeń pomiarowych zużycia energii elektrycznej, do obsługi systemu zarządzania częściami zamiennymi, do odczytu zapisów rejestratora systemu monitoringu wizyjnego – wraz z niezbędnymi do korzystania z tego oprogramowania środkami przesyłu danych;
  8. Przeszkolenie pracowników, wskazanych przez Zamawiającego.

Wykonawca wymaga także udzielenia gwarancji jakości na okres 24 miesięcy na każdą z lokomotyw, w tym także na jej poszczególne elementy, na ich oprogramowanie oraz na sporządzoną dokumentację. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jakości obejmuje również części zamówienia, w tym zespoły, podzespoły, elementy, których wykonanie powierzono podwykonawcom. Po wykonaniu naprawy rewizyjnej P4, Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonane prace i zamontowane części na okres 24 miesięcy od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron protokołu odbioru lokomotywy po naprawie rewizyjnej P4.

Od wykonawców wymagane jest doświadczenie. Każdy z nich zobowiązany jest wykazać, że wyprodukował w okresie ostatnich 3 lat przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu (jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), co najmniej 1 lokomotywę elektryczną, co zostało potwierdzone uzyskaniem homologacji tej lokomotywy.

Skomentuj ten artykuł

Podobne artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Rozumiem Polityka prywatności