Infrastruktura Kolej jest dla ludzi Przewozy pasażerskie
Partnerzy działu
partner-dzialu-logo-blueocean

Trasa Reda – Hel zostanie zelektryfikowana? Ruszyły konsultacje społeczne

Trasa Reda – Hel zostanie zelektryfikowana? Ruszyły konsultacje społeczne Mat. YT / KolejFilmy

Ruszyły konsultacje społeczne w związku z realizacją dokumentacji przygotowawczej pt. “Poprawa przepustowości linii nr 213 Reda – Hel”. Powstało 5 wariantów, wśród których cztery zakładają elektryfikację linii helskiej.

Do 31 stycznia 2021 roku będą trwały konsultacje społeczne, podczas których PKP PLK oczekują poznania opinii i zebrania sugestii w celu dopasowania infrastruktury kolejowej do oczekiwań społecznych. Jak podają PLK, konsultacje odbędą się w formie ankiety, w której można ocenić chociażby proponowane warianty inwestycji, lokalizacje przystanków  – ankieta dostępna tutaj.

PKP PLK zaproponowały 5 wariantów (czwarty wariant ma dodatkowo rozbudowaną wersję “4a”).

 

Wariant 1 “ograniczonego zakresu”

Pierwszy wariant prawdopodobnie może być mało satysfakcjonujący, ponieważ zakłada wyłącznie odnowienie infrastruktury kolejowe oraz likwidację punktowych i odcinkowych ograniczeń prędkości na LK 213.  Ponadto w tym wariancie nie przewiduje się budowy/modernizacji żadnych przystanków, bądź stacji kolejowych. Wariant ten ma pozwolić na przepustowość 16 par pociągów regionalnych na dobę oraz 8 par pociągów dalekobieżnych (w sezonie letnim).

Wariant pierwszy zakłada, że czas przejazdu pociągów regionalnych na trasie Reda – Hel wyniesie od 75 minut do 129 minut, natomiast pociągów dalekobieżnych 76-104 min.

Mat. PKP PLK S.A.

Wariant 2

Drugi wariant jest już znacznie bardziej ambitniejszy w porównaniu do pierwszego. Według założeń tej propozycji miałaby zostać poprawiona przepustowość i dostępność linii kolejowej nr 213 poprzez modernizację nawierzchni na wybranych odcinkach. Miałaby zostać również zelektryfikowana cała trasa Reda – Hel wraz z budową stacji (mijanki) Reda Rekowo, Żelistrzewo, Swarzewo, Władysławowo Port, Chałupy oraz Hel Bór. Powstałyby także nowe przystanki: Reda Ciechocino, Smolno, Chałupy Kemping, Kuźnica Wschód oraz Jastarnia Wschód.

Mat. PKP PLK S.A.

W tym wariancie mamy rozszerzone dane dot. liczby par pociągów na dobę w sezonie letnim. Według założeń 17 par pociągów regionalnych miałoby obsługiwać trasę Reda – Hel oraz 16 par pociągów dalekobieżnych. Ponadto w ciągu doby na trasę Puck – Hel miałoby być uruchamianych 5 par pociągów regionalnych, nazwanych “plażowymi”.

Przeprowadzone modernizacje pozwoliłyby na przejazd pociągiem regionalnym z Redy na Hel w 75-97 minut, natomiast pociągi dalekobieżne w 66-74 minut.

Wariant 3

Wariant trzeci różni się w kilku kwestiach od wcześniej wspominanego, drugiego wariantu. Najważniejszą zmianą wydaje się być wybudowanie drugiego toru na odcinku Mrzezino – Żelistrzewo (stacje które miałyby zostać wybudowane). Również drugi tor miałby powstać ze stacji Władysławowo Port do stacji Władysławowo.

Oprócz modernizacji nawierzchni na wybranych odcinkach oraz dobudowy drugiego toru na ww. odcinkach, miałyby powstać nowe stacje: Reda Rekowo, Żelistrzewo, Swarzewo, Władysławowo Port, Chałupy i Hel Bór oraz nowe przystanki: Reda Ciechocino, Smolno, Chałupy Kemping, Kuźnica Wschód i Jastarnia Wschód.

Mat. PKP PLK S.A.

Wariant trzeci nie różni się niczym od drugiego, jeżeli chodzi o dobową przepustowość linii. Co ciekawe według PKP PLK, wariant trzeci pozwoliłby na przejazd pociągiem regionalnym w relacji Reda – Hel w czasie 75-94 minut (w przypadku drugiego wariantu było to 75-97 min.), natomiast przejazd pociągów dalekobieżnych pozostałby bez zmian (66-74 min.). A więc według założeń PKP PLK wydłużenie budowy drugiego toru na dwóch odcinkach trasy w minimalnym stopniu wpłynęłoby na czas przejazdu pociągów.

Wariant 4

Czwarta propozycja zakłada budowę drugiego toru na trzech odcinkach LK 213. Cała trasa również (tak jak w wariantach nr 2 oraz 3) będzie zelektryfikowana. Drugi tor miałby powstać między Redą Ciechocino i Puckiem, Swarzewem i Władysławowem Port oraz Kuźnicą i Jastarnią Zachód. Według tego wariantu powstałyby nowe stacje: Chałupy, Hel Bór oraz nowe przystanki: Reda Ciechocino, Smolno, Władysławowo Południe, Chałupy Kemping, Kuźnica Wschód i Jastarnia Wschód. ‘

Co więcej, wariant ten zakłada powstanie wiaduktu drogowego i kolejowego. Miałby powstać wiadukt kolejowy w Pucku nad ul. Wejherowską oraz wiadukt drogowy we Władysławowie w ciągu drogi wojewódzkiej 213 (skrzyżowanie z LK213).

PLK w tej propozycji zamierzają zunifikować długość peronów na wszystkich stajach i przystankach do 225 metrów.

Mat. PKP PLK S.A.

W takim wariancie w założeniu jest uruchomienie przyśpieszonych pociągów regionalnych. Zwiększyłaby się ilość pociągów dalekobieżnych na trasie. W ciągu doby na trasę Reda – Hel wyruszyłoby 31 par pociągów regionalnych ( w tym 16 przyśpieszonych) oraz 16 par  pociągów dalekobieżnych.

Czas przejazdu pociągów regionalnych miałby zająć 73-79 min, przyśpieszonych 62-75 min, natomiast pociągów dalekobieżnych 66-74 minut.

Wariant 4a

Wariant 4a jest minimalnym rozszerzeniem wariantu nr 4. Rozbudowany wariant dotyczy budowy obiektów drogowych  na skrzyżowaniu ul. Helskiej z LK 213 oraz na skrzyżowaniu z ul. 10. Lutego w Pucku.

Mat. PKP PLK S.A.