Debaty Działania Konferencje i spotkania

Transformacja ekologiczna musi dokonać się również w transporcie. To jest “Kolej dla klimatu”!

Transformacja ekologiczna musi dokonać się również w transporcie. To jest “Kolej dla klimatu”! Fot. Koleje Śląskie (ilustracyjne)

Nie ma bardziej ekologicznej formy transportu niż kolej. Wraz z inauguracją Europejskiego Roku Kolei, w  Warszawie, odbędzie się konferencja branżowa „Kolej dla klimatu”. 29 marca br. eksperci zaprezentują raport przedstawiający wpływ pociągów na ochronę środowiska naturalnego.

Transport szynowy jest dziś najbardziej zieloną formą transportu. Kolej emituje nawet 12 razy mniej gazów cieplarnianych niż samochody, a pozostawiany ślad węglowy pociągów jest cztery razy mniejszy niż samolotów. Nic dziwnego, że chcąc zrealizować ambitne cele strategii Europejskiego Zielonego Ładu, Unia Europejska wskazuje kolej jako formę transportu najbardziej przyjazną środowisku. Rozpoczynający się 2021 rok został więc nazwany Europejskim Rokiem Kolei.

Wyzwania ekologiczne w Polsce są jeszcze większe. Energetyka oparta na węglu, przestarzałe elektrownie i uciążliwy smog to okoliczności, którym musimy sprostać już w najbliższych miesiącach. Transformacja ekologiczna musi dokonać się również w transporcie. Tu jednak przewozy kolejowe napotykają wciąż liczne bariery w konkurowaniu z samochodami czy samolotami. Czas więc to zmienić!

Konferencja „Kolej dla klimatu” wpisuje się doskonale nie tylko w aktualną dyskusję w Polsce na temat prowadzonej polityki klimatycznej państwa, ale również realne działania ekologiczne wykonywane w ramach całej Unii Europejskiej. Premiera raportu branżowego, przedstawiającego wpływ pociągów na ochronę środowiska naturalnego, stanowić będzie kolejny argument promujący konieczność zmian na rynku transportowym w naszym kraju.

Nasz raport i konferencja są punktem wyjścia do merytorycznej dyskusji nad realnymi działaniami mającymi na celu prowadzenia odpowiedzialnej polityki klimatycznej w Polsce. Bez takiej debaty i determinacji w prowadzeniu odpowiedzialnej polityki transportowej, nie są możliwe zmiany ograniczające emisje szkodliwych substancji do atmosfery – podkreśla dr Jakub Majewski, Prezes Fundacji ProKolej. Nie ma co ukrywać – bez pociągów nie dojedziemy do stacji „Neutralność klimatyczna w 2050 roku” – zaznacza.

Warto podkreślić, że konferencja „Kolej dla klimatu” wpisuje się w cykl imprez organizowanych w całej Europie w ramach Europejskiego Roku Kolei, które mają zachęcić szerokie grono użytkowników do prywatnych i służbowych podróży pociągiem. Wzrost popularności kolei jest jednym z głównych instrumentów realizacji jednego z najważniejszych celów zapisanych w Europejskim Zielonym Ładzie, czyli osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej do 2050 roku. Działania zainicjowane w ramach Europejskiego Roku Kolei mają na celu zwiększenie udziału kolei w przewozach pasażerskich i towarowych. Pozwoli to znacząco obniżyć poziom emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń pochodzących z transportu, co znacząco zwiększy szanse na realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu.

Dodatkowe informacje na temat wydarzenia, a także formularz rejestracyjny są dostępne na stronie: https://kolej365.pl/kolej-dla-klimatu/ .