NaKolei.pl WiadomościTabor Tramwaj Fordon szuka wykonawcy napraw Swingów

Tramwaj Fordon szuka wykonawcy napraw Swingów

Redakcja
Fot. Wiki Commons

Spółka Tramwaj Fordon ogłosiła przetarg na  naprawy pogwarancyjne i serwisowe 12 sztuk wagonów tramwajowych PESA typ 122NaB. Będą one polegać na usuwaniu wszystkich usterek wynikających z eksploatacji, z wyłączeniem zakresu realizowanego przez MZK Bydgoszcz Sp. z o.o. Przedmiot zamówienia nie obejmuje naprawy głównej i napraw powypadkowych.

Umowa ma obowiązywać przez  miesiące. Na oferty Spółka czeka do 20 marca 2023 r. Będą oceniane według kryteriów:

  • Miesięczny wskaźnik gotowości technicznej wagonów – Waga: 25,
  • Cena – Waga: 75.

Wymagane jest doświadczenie. Wykonawca musi wykazać wykonanie (zakończenie) lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej dwóch usług polegających na utrzymania sprawności technicznej taboru tramwajowego – w tym o łącznej wartości utrzymania sprawności technicznej taboru tramwajowego niskopodłogowego nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN netto (słownie złotych: dwa miliony);

Musi wykazać także:

  1. co najmniej 6 osób zatrudnionych na umowę o pracę, które posiadają 3-letnie doświadczenie dotyczące napraw i serwisu tramwajów niskopodłogowych;
  2. co najmniej 2 osoby zatrudnione na umowę o pracę, które posiadają pozwolenie na kierowanie tramwajem (w celu przetestowania naprawionego tramwaju);
  3. co najmniej 1 osoba zatrudniona na umowę o pracę, która posiada zaświadczenie o odbytym szkoleniu dotyczącym obsługi i napraw lub serwisu urządzeń napędowych i zasilających produkcji firmy Medcom;
  4. co najmniej 1 osoba zatrudniona na umowę o pracę, która posiada zaświadczenie o odbytym szkoleniu dotyczącym eksploatacji i diagnostyki elementów obwodu głównego produkcji firmy Medcom;
  5. co najmniej 2 osoby zatrudnione na umowę o pracę, które posiadają uprawnienia w zakresie spawania;
  6. co najmniej 1 osoba zatrudniona na umowę o pracę, która posiada zaświadczenie o odbytym szkoleniu dotyczącym obsługi układów hamulcowych produkcji Knorr-Bremse.

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 PLN.

Przedmiotowa usługa realizowana będzie na terenie zajezdni tramwajowej leżącej przy ul. Toruńskiej 278 w Bydgoszczy, należącej do MZK Sp. z o.o. Bydgoszcz, z którym wykonawca podpisze umowę lub porozumienie w sprawie wykorzystania zaplecza technicznego.

Po wykonaniu każdej naprawy wykonawca udzieli zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi, licząc od daty zakończenia naprawy potwierdzonej w książce pojazdu.

 

Podobne artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Akceptuję Polityka prywatności