Infrastruktura

Trakcja wybuduje część linii przesyłowej pod Bałtykiem

Trakcja wybuduje część linii przesyłowej pod Bałtykiem

Od kwietnia br. trwają prace związane z budową podmorskiej, 450 – kilometrowej linii przesyłowej NordBalt łączącej systemy energetyczne Litwy i Szwecji. Kauno Tiltai – spółka Grupy Trakcja zrealizuje część projektu na terytorium Litwy.

Zakres prac na terytorium Litwy przewiduje m.in. ułożenie ponad 11 km kabla naziemnego na odcinku od Kiskenai do Alksnyne przy Zatoce Kurońskiej, a także ok. 2 km na dnie zatoki. Według wstępnych szacunków do jesieni br. zostanie ułożona połowa długości kabla NordBalt.

Inwestorami projektu NordBalt są operatorzy systemów przesyłowych Litwy i Szwecji – Litgrid oraz Svenska Kraftnat. Inwestycja ta jest również współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Generalnym wykonawcą mostu energetycznego NordBalt jest szwedzki koncern ABB. Powstanie tego połączenia energetycznego w znaczący sposób przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Litwy poprzez zmniejszenie jej uzależnienia od dostaw energii elektrycznej z Rosji i Białorusi. Zakłada się, iż dzięki uruchomieniu podmorskiego kabla nastąpi wzrost przepływu ilości energii do krajów bałtyckich aż o jedną trzecią. To z kolei oznacza spadek cen energii elektrycznej na Litwie i wyrównanie do stawek obowiązujących w Skandynawii. Moc przesyłowa instalacji ma osiągnąć 700MW.

Oddanie do użytku podmorskiej linii przesyłowej powinno nastąpić wiosną 2015 r. Szybkość prowadzonych prac będzie zależeć w głównej mierze od czynników zewnętrznych, takich jak falowanie morza czy warunki atmosferyczne. Stąd harmonogram prac został tak opracowany, by większość zadań była realizowana w okresie, gdy najrzadziej występują sztormy.

Budowa transgranicznej linii przesyłowej NordBalt wpisuje się jednocześnie w założenia polityki energetycznej Unii Europejskiej, ukierunkowanej na integrację krajowych systemów elektroenergetycznych państw członkowskich oraz tworzeniu wspólnego unijnego rynku energii. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniesie ok. 1,9 mld litów (2,3 mld PLN).

Film prezentujący projekt jest można obejrzeć na stronie http://www.youtube.com/watch?v=ZoJWM_PmDNc.

Grupa Trakcja należy do liderów budownictwa infrastrukturalnego w Polsce i na Litwie. Trakcja PRKiI S.A. to największy podmiot budownictwa kolejowego w Polsce, działający również w branżach drogowej, energetycznej i miejskiego transportu szynowego. Kauno Tiltai to lider budownictwa infrastrukturalnego na Litwie.

 

Źródło: Trakcja