Kadry i ludzie
Partnerzy działu
partner-dzialu-logo-blueocean

Trakcja PRKiI S.A. uzupełniła skład zarządu

Trakcja PRKiI S.A. uzupełniła skład zarządu

W dniu 9 czerwca br. Rada Nadzorcza Trakcji PRKiI S.A. powołała do zarządu spółki:

Jarosława Tomaszewskiego na stanowisko prezesa zarządu dyrektora generalnego. Jarosław Tomaszewski jest absolwentem ekonomiki i organizacji produkcji na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz absolwentem wielu szkoleń w dziedzinie finansów i zarządzania w kraju i zagranicą. W Trakcji PRKiI S.A. pracuje od listopada 2013 jako wiceprezes dyrektor finansowy, zaś od 19 lutego br. pełnił obowiązki Prezesa Zarządu. Ma blisko 30 lat doświadczenia jako manager i finansista. Przez prawie 20 lat był w zarządach takich spółek, jak: ABB i Elektrobudowa, jak również zasiadał w radach nadzorczych wielu podmiotów w branży produkcyjnej. W okresie jego pracy Trakcja PRKiI S.A. osiągnęła jedne z najlepszych w historii wyników finansowych i jednocześnie znacząco obniżyła zadłużenie.

Pawła Nogalskiego na stanowisko wiceprezesa zarządu dyrektora finansowego. Paweł Nogalski jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W Trakcji PRKiI S.A. pracuje od 2004 r., początkowo jako analityk finansowy, następnie kontroler finansowy, kierownik departamentu kontrolingu, dyrektor ds. kontrolingu operacyjnego, a od października 2012 r. był zastępcą dyrektora finansowego spółki, jednocześnie zarządzającym departamentem kontrolingu Grupy Trakcja. W okresie czerwiec – listopad 2013 r. pełnił obowiązki dyrektora finansowego. W latach 2001-2004 pracował dla Aarsleff Polska i Shell Polska jako analityk finansowy i biznesowy. W okresie pracy w Trakcji PRKiI S.A. odpowiadał m.in. za przygotowanie prospektu emisyjnego przed debiutem Trakcji S.A. na GPW w kwietniu 2008 r. oraz za Due Diligence poprzedzające zakup litewskiej Grupy Tiltra w 2011 r.

Marka Kacprzaka na stanowisko wiceprezesa zarządu dyrektora ds. marketingu i przygotowania produkcji. Marek Kacprzak jest absolwentem Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie, podyplomowych studiów na Politechnice Warszawskiej oraz Wojskowej Akademii Technicznej w zakresie projektowania i modernizacji dróg kolejowych. Uzyskał szereg uprawnień budowlanych m. in. w zakresie robót instalacyjnych i konstrukcyjno-budowlanych. W latach 1998 – 2009 pracował w PRK 7 S.A. (od 2008 r. Grupa Trakcja) jako kierownik robót, kierownik budowy i kierownik kontraktu. Od 2009 r. w Trakcji PRKiI S.A. jako dyrektor kontraktu odpowiadał m.in. za modernizację stacji Łódź Widzew oraz budowę zaplecza technicznego Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.

Sławomira Raczyńskiego na stanowisko wiceprezesa zarządu dyrektora ds. produkcji. Sławomir Raczyński jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Uzyskał szereg uprawnień budowlanych w zakresie budowy linii, węzłów i stacji kolejowych, oraz konstrukcyjno- budowlanych i drogowych. Ponad 20 lat specjalizuje się w realizacji kompleksowych projektów infrastrukturalnych, głównie kolejowych i tramwajowych. Od 1995 r. pracował jako inżynier budowy, kierownik robót i kierownik budowy w PRKiI Wrocław S.A. (od 2005 r. w Grupa Trakcja). W latach 2009 – 2013 był zastępcą dyrektora Zakładu Robót Torowych, a następnie do marca 2015 r. dyrektorem kontraktu. Od kwietnia 2015 r. jest dyrektorem ds. produkcji Trakcji PRKiI S.A.

Nerijus Eidukevičius pozostaje w składzie zarządu spółki na dotychczasowym stanowisku jako wiceprezes zarządu dyrektor ds. rynków bałtyckich.

„Powołanie do zarządu spółki doświadczonych i sprawdzonych w firmie managerów, doskonale znających jej realia, jest z jednej strony wyrazem uznania dla ich wieloletniej pracy i profesjonalizmu, z drugiej potwierdzeniem sposobu, w jaki będziemy budować przyszłość firmy i jej pracowników. W oparciu o naszą sprawdzoną kadrę oraz bogate wieloletnie doświadczenie, chcemy nadal być kolejową firmą budowlaną numer 1 w Polsce. Dodatkowo będziemy stopniowo poszerzać naszą działalność na inne dziedziny budownictwa infrastrukturalnego, przede wszystkim drogi i transport miejski oraz kontynuować ekspansję na rynki zagraniczne. Taka decyzja, jest również wyraźnym sygnałem dla otoczenia gospodarczego, że Trakcja PRKiI S.A. to podmiot silny, dobrze zorganizowany i stabilny wewnętrznie. Udowodniliśmy to w ostatnim miesiącu składając najkorzystniejsze oferty w czterech przetargach, wartych łącznie ponad ćwierć miliarda złotych”. – mówi Maciej Radziwiłł przewodniczący Rady Nadzorczej Trakcji PRKiI S.A.

 

Źródło: Trakcja PRKiI S.A.