Przewozy pasażerskie Przewozy towarowe
Partnerzy działu

Tragiczna statystyka

Tragiczna statystyka

Od stycznia do sierpnia tego roku 104 osoby zginęły podczas nielegalnego przechodzenia przez tory. 37 osób w takich wypadkach odniosło ciężkie obrażenia – informuje Straż Ochrony Kolei.

Mimo trwającej już od lat kampanii propagującej wśród pieszych zasady bezpiecznego przekraczania torów, ten rok będzie znowu będzie tragiczny. Piesi giną niestety zazwyczaj wtedy, gdy wchodzą na tory w niedozwolonym miejscu i nie odstraszają ich od tego tragiczne informacje o śmierci pod kołami pociągów podawane niestety często w mediach. Ludzi nie odstraszają też mandaty, jakie grożą za łamanie przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa w ruchu kolejowym.

Funkcjonariusze SOK od stycznia do sierpnia wykonali 85 tys. patroli terenów kolejowych i podczas nich zwracali szczególną uwagę na ochronę wiaduktów, mostów i tuneli kolejowych, którymi na skróty poruszają się nieostrożni piesi. I robią tak mimo znaków zakazu wchodzenia na tory, wygrodzeń i ostrzeżeń.
SOK przypomina, że osoby zatrzymane na nielegalnym przechodzeniu przez tory lub korzystające bez uprawnienia z infrastruktury narażają się na mandat lub sprawę w sądzie. Tylko w okresie między styczniem a sierpniem Straż Ochrony Kolei wystawiła 9,2 tys. mandatów karnych za łamanie przepisów bezpieczeństwa, a 20% z nich dotyczyło przechodzenia przez mosty, wiadukty i tunele. SOK-iści zapowiadają zero tolerancji dla tych, którzy będą dopuszczać się takich wykroczeń.
– Dla własnego bezpieczeństwa każdy powinien pamiętać, że przechodzenie przez tory w miejscu niedozwolonym i traktowanie mostów i wiaduktów kolejowych jako skróty jest wyjątkowo niebezpieczne. Bezpieczne przechodzenie przez tory możliwe jest dzięki kładkom, tunelom, przejściom lub innym obiektom do tego przystosowanym – mówi Paweł Boczek, zastępca Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei ds. Ochrony.