Prawo i przetargi Tabor

Taborowe podsumowanie tygodnia

Taborowe podsumowanie tygodnia Fot. Siemens Mobility

Poświąteczny tydzień przyniósł pewne ożywienie na rynku przetargów taborowych. Poniżej krótkie podsumowanie.

7 lokomotyw dla PCC Intermodal

Najważniejszy z tego punktu widzenia wydaje się całkiem spory przetarg na dostawę 7 wielosystemowych lokomotyw dla PCC Intermodal. Mają one być wykorzystywane do prowadzenia pociągów intermodalnych na liniach zelektryfikowanych oraz do wjazdu na bocznice, w tym z użyciem opcjonalnego wybranego przez Zamawiającego wyposażenia lokomotywy w spalinowy moduł dojazdowy.

Zamówienie przewiduje dwa warianty. W pierwszym lokomotywy mają mieć dopuszczenie do kursowania po Niemczech i Polce, w drugim tylko po Polsce.

Elektrowozy mają być czteroosiowe i obejmować przynajmniej następujące systemy zasilania sieci trakcyjnej: prąd stały (DC) dla Polski 3 kV DC oraz prąd przemienny (AC) dla Niemiec 15 kV 16 2/3 Hz AC.

5 lokomotyw wielosystemowych dla PKP CARGO

Lokomotywy wielosystemowe kupuje także PKP CARGO. Zamówienie obejmuje dostawy 5 lokomotyw, ale również dostarczenie niezbędnej dokumentacji, dostawy zestawu awaryjnego, uzyskanie homologacji, przeprowadzenie szkolenia, dostawy oprogramowania, licencji, oznakowania lokomotyw, świadczenie usług utrzymania.

Oferty można składać do 28 maja 2020 roku. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych, na podstawie kryteriów oceny ofert: Cena – waga 80%; Współczynnik gotowości technicznej – waga 10%; Współczynnik niezawodności – waga 10%.

Muszą to być elektrowozy z dopuszczeniem do ruchu w Polsce, Austrii, Niemczech, Czechach, na Słowacji i Węgrzech, wyposażone w systemy zasilania: 3 kV DC, 15kV 16 2/3 Hz AC oraz 25kV 50 Hz AC. Wymagany współczynnik niezawodności nie może być niższy niż 0,96 dla każdej lokomotywy a dla wszystkich 0,97. Prędkość maksymalna to 125 km/h.

Dwie oferty na P4 mazowieckich EN57AL

Koleje Mazowieckie otworzyły oferty na wykonanie 39 napraw w poziomie utrzymania P4 elektrycznych zespołów trakcyjnych EN57AL. Wpłynęły dwie:

  1. ZNTK Mińsk Mazowiecki z ceną 76.358.646,00 zł brutto. Termin realizacji: 31 grudnia 2021 roku, pierwszy ezt w terminie nie dłuższym niż 70 dni i każdy kolejny w terminie 60 dni. W ofercie wskazano 18 miesięczną gwarancję oraz współczynnik niezawodności na poziomie 0,95 za pierwsze 3 miesiące;
  2. Konsorcjum Serwis Pojazdów Szynowych Lisi Ogon i Serwis Pojazdów Szynowych ASO Piotr Mieczkowski z ceną 59.410.845,00 brutto. Termin realizacji: 31 grudnia 2021 roku, pierwszy ezt w terminie nie dłuższym niż 70 dni i każdy kolejny w terminie 60 dni. W ofercie wskazano 18 miesięczną gwarancję oraz współczynnik niezawodności na poziomie 0,95 za pierwsze 3 miesiące.

Obie oferty mieszczą się w szacunkach zamawiającego, które określono na 82.028.700,00 zł brutto. Kryteria oceny stanowi nie tylko cena (70%), ale także gwarancja (20%) i współczynnik niezawodności za 3 miesiące (10%).

Koleje Mazowieckie z przetargiem na utrzymanie Elfów

Oprócz napraw okresowych EN57AL Koleje Mazowieckie chcą znaleźć wykonawce serwisu utrzymaniowego i naprawczego wraz z zapewnieniem fabrycznie nowych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla 16 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 22WE serii EN76 (Elf).

Oferty można składać do 5 maja 2020 roku. Kryteria wyboru stanowią: Współczynnik gotowości technicznej (utrzymanie) dla każdego elektrycznego zespołu trakcyjnego za poszczególne 6 miesięczne okresy obliczeniowe – Waga: 15 Cena – Waga: 85.

Duże zainteresowanie modernizacją SA108-010

Aż cztery oferty wpłynęły w przetargu na modernizację wielkopolskiego SA108-010. Złożyli je:

  1. Konsorcjum firm: Public Transport Service Spółka z o.o. – Lider konsorcjum oraz Dariusz Selka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dariusz Selka – “SELUCH” – Partner konsorcjum z ceną 5 411 815,50 zł brutto, gwarancją – 48 miesięcy na pojazd i 72 miesiące na malaturę pojazdu i terminem realizacji zamówienia 380 dni kalendarzowych od podpisania umowy;
  2. Modertrans Poznań Sp. z o.o. z ceną 5 781 000,00 zł brutto oraz gwarancją 24 miesiące na pojazd i 60 miesięcy na malaturę i terminem realizacji 380 dni;
  3. Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego “Mińsk Mazowiecki” Spółka Akcyjna z ceną 6.314.820,00 zł brutto oraz gwarancją 24 miesiące na pojazd i 48 miesiące na malaturę i terminem wykonania modernizacji to 380 dni;
  4. W terminie składania ofert, wpłynęła również czwarta oferta, jednak Zamawiający nie miał możliwości zapoznania się z jego treścią, gdyż nie ma technicznej możliwości rozpakowania i otwarcia tego pliku.

Kwota, jaką Urząd Marszałkowski zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia podstawowego to 6.027.000,00 zł.

MPK Poznań chce wykonać naprawy główne Siemensów Combino

MPK Poznań ruszyło z przetargiem na wykonanie naprawy głównej tramwajów Siemens Combino Advanced. Oferty można składać do 19 maja 2020 roku. Na realizację prace będzie 48 miesięcy.

Kryteria wyboru to: Okres gwarancji ogólnej – Waga: 15 pkt, Okres gwarancji na perforację korozyjną pudła oraz powłok lakierniczych – Waga: 5 pkt, Cena – Waga: 80 pkt.

PKP PLK z przetargiem na przegląd wagonu gospodarczego

I na koniec ciekawostka. PKP PLK poszukują wykonawcy naprawy wagonu techniczno – gospodarczego wykonanego na bazie wagonu osobowego typu 111A (nr fabryczny 16518, EVN 99 51 9 574 044 – 5) w zakresie P4 poziomu utrzymania.

Oferty można składać do 21 kwietnia 2021 roku. Decyduje cena.