Podsumowanie tygodnia Prawo i przetargi Tabor

Taborowe podsumowanie II połowy grudnia 2020 roku

Taborowe podsumowanie II połowy grudnia 2020 roku Fot. Ilostan Pojazdów Trakcyjnych / Autor: "MP5"

Podsumowujemy II połowę ostatniego miesiąca 2020 r. pod kątem przetargów taborowych. Najważniejsze wydarzenia tego okresu to przetarg na hybrydy dla ŁKA i unieważnienie zamówienia na dostawy spalinowych składów dla Kolei Dolnośląskich.

ŁKA z przetargiem na hybrydy

Łódzka Kolej Aglomeracyjna – jako trzeci zamawiający w Polsce – ogłosiła przetarg na hybrydy. Przewoźnik chce kupić trzy składy z opcją na dwa kolejne. Oferty będą oceniane w oparciu o kryteria: współczynnik efektywności kosztowej – Waga: 10, średnie zużycie paliwa przez Pojazd – Waga: 10, współczynnik długości niskiej podłogi – Waga: 10, cena – Waga: 70, w tym cena dostawy – 40% oraz cena utrzymania – 30%.

Termin wykonania zamówienia podstawowego to: dostawa pojazdów – nie później niż do dnia 30 kwietnia 2023 roku, usługi utrzymania pojazdów – 10 lat od dnia faktycznego przekazania każdego z nich do eksploatacji.

Pojazdy muszą być kompatybilne z aktualnie eksploatowanymi składami, tj. Flirtami i Impulsami2.

Nie będzie spalinowych składów dla Kolei Dolnośląskich

Koleje Dolnośląskie unieważniły przetarg na dostawę dostawa dwóch nowych dwuczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych z możliwością skorzystania z prawa opcji w zakresie dostawy dodatkowo do 6 sztuk nowych dwuczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych. Cena jedynej złożonej oferty była wyższa od kwoty jaką chciały przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. PESA zaproponowała kwotę 42 754 800,00 zł brutto, a szacunki to 27.552.000,00 zł brutto.

Dwa Feniksy w Kolejach Małopolskich

Dwa Feniksy będą wozić pasażerów Kolei Małopolskich w 2021 r. Pociągi zostały wydzierżawione od spółki Polski Tabor Szynowy na kolejny rok. Oferta została wyceniona na 3 904 020 zł. Szacunki zamawiającego to 4 243 500 zł brutto.

Malowanie i ulepszenie SA134-022

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ogłosił przetarg, którego przedmiotem jest ulepszenie oraz malowanie pudła pojazdu SA134-022 typu 218Md Mińsk 2 z 2011 r. Na wykonanie tych prac będzie 120 dni. Oferty można składać do 22 stycznia 2021 roku. Będą oceniane według kryteriów: gwarancja na ulepszenie – Waga: 20, gwarancja na malowanie – Waga: 20, termin wykonania zamówienia – Waga: 5 oraz cena – Waga: 55.

Unieważniony przetarg na P3 podlaskich SA133

Podlaski Zakład POLREGIO unieważnił przetarg na wykonanie poziomu utrzymania PU3-2 dla dwóch autobusów szynowych typu 218Mc o numerach SA133-001 i SA133-002. Złożone oferty były za drogie.

Budżet zamawiającego to 1.968.000,00 zł brutto. Oferty w przetargu złożyli:

  1. Serwis Pojazdów Szynowych Lisi Ogon z ceną 2.599.236,00 zł brutto;
  2. ZNTK Mińsk Mazowiecki z ceną 5.711.234,00 zł brutto.

ZNTK Mińsk Mazowiecki wykona P4 warszawskich Elfów

Warszawska Szybka Kolej Miejska podpisała umowę z ZNTK Mińsk Mazowiecki na wykonanie trzynastu obsług technicznych poziomu P4 utrzymania pojazdów typu 27WE. Zamówienie obejmuje także wykonanie prac dodatkowych związanych z obsługą techniczną poziomu P4. Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia to 74 742 301.00 PLN, a całkowita końcowa wartość to 47 945 480.00 PLN.

Jedna oferta na okresowy przegląd lubuskich Linków

Jedna oferta została złożona w przetargu na wykonanie przeglądów okresowych oraz przeglądów PowerPacków spalinowych zespołów trakcyjnych SA139-031 i SA139-032. PESA, która jako jedyna wystartowała w przetargu, zaproponowała kwotę 268.556,97 zł brutto, podczas gdy zamawiający czyli Lubuski Zakład POLREGIO ustalił budżet na poziomie 283.000,00 zł brutto.

Przetarg na P4 ED78-010

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ogłosił przetarg na wykonanie czynności z zakresu utrzymania naprawczego wg czwartego poziomu utrzymania (PU4), w elektrycznym zespole trakcyjnym typu 31WE – serii ED78-010. Szacunkowa wartość zamówienia to 3 309 200.00 PLN netto. Oferty można składać do 25 stycznia 2021 roku. Będą oceniane według kryteriów: termin wykonania – Waga: 20, okres udzielonej gwarancji – Waga: 20, cena – Waga: 60.

Kolejna umowa PESY na modernizacje wagonów

22 grudnia 2020 r. PESA podpisała z PKP Intercity kolejną umowę na modernizacje wagonów. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania  wraz z modernizacją oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 125 wagonów osobowych. Po wykonanej naprawie wraz z modernizacją wagony osobowe będą wagonami bezprzedziałowymi 2 klasy. Wszystkie wagony mają być gotowe w ciągu 4 lat, pierwszy po 250 dniach od podpisania umowy. Pojawią się w nich m.in. klimatyzacja, nowoczesna informacja pasażerska, toalety z obiegiem zamkniętym, Wi-Fi czy miejsce na duży bagaż.

Przetarg na P4 lokomotyw EP08

PKP Intercity ogłosiło przetarg na wykonanie napraw P4 8 lokomotyw EP08. Oferty w przetargu można składać do 26 stycznia 2021 roku. Kryteria ich oceny stanowią: okres rękojmi i gwarancji – Waga: 10, termin wykonania naprawy jednej lokomotywy – Waga: 10 i cena – Waga: 80. Czas naprawy to 60 dni dla jednej lokomotywy.

Przetarg także na P4 SM42

PKP Intercity poszukuje także wykonawcy prac poziomu P4 przy lokomotywach manewrowych SM42. Tu oferty można składać do 28 stycznia 2021 roku. Kryteria ich oceny to: okres gwarancji i rękojmi na bezawaryjną pracę lokomotyw po wykonanych naprawach – Waga: 10 oraz cena – Waga: 90. Czas realizacji to 70 dni dla każdej lokomotywy.

PKP SKM z przetargiem na P4 ezt-ów

Trójmiejska PKP SKM poszukuje wykonawcy przeglądów poziomu P4 jednostek EN57 nr 973, EN57 nr 1827 i EN71 nr 042. Oferty można składać do 3 lutego 2021 r. Zamówienie zostało podzielone na trzy części, każda obejmuje jeden skład. Na wykonanie prac będzie 75 dni.

Oferty w przetargu na modernizacje wagonów LUX

Dwie oferty zostały złożone w przetargu PKP Intercity na modernizacje 14 wagonów osobowych typu 111A Lux/112A Lux. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części. Część 1 obejmuje 5 wagonów 111A Lux, a szacunki zamawiającego to 24.723.000,00 zł brutto. Część 2 dotyczy 9 wagonów 112ALux, a szacunki zamawiającego to 41.401.800,00 zł brutto.

W przetargu wystartowali:

  1. ZNTK Mińsk Mazowiecki, który proponuje: w części 1 kwotę 29.495.400,00 zł brutto, 290 dni kalendarzowych jako termin wykonania naprawy P5 pierwszego wagonu oraz 80 dni na każdy kolejny;
    w części 2 kwotę 51.375.870,00 zł brutto, 290 dni kalendarzowych jako termin wykonania naprawy P5 pierwszego wagonu oraz 80 dni na każdy kolejny. W obydwu częściach zaproponowano także 36 miesięcy gwarancji.
  2. Konsorcjum Mag-Train z Piaseczna i POZBUD z Poznania: w części 1 kwotę 24.716.850,00 zł brutto, 290 dni kalendarzowych jako termin wykonania naprawy P5 pierwszego wagonu oraz 80 dni na każdy kolejny;
    w części 2 kwotę 45.846.405,00 zł brutto, 290 dni kalendarzowych jako termin wykonania naprawy P5 pierwszego wagonu oraz 80 dni na każdy kolejny.

W obydwu częściach konsorcjum chce udzielić 42 miesięcy gwarancji.