Podsumowanie tygodnia Prawo i przetargi Tabor

Taborowe podsumowanie I połowy grudnia 2020 roku

Taborowe podsumowanie I połowy grudnia 2020 roku Fot. PKP Intercity

Koniec roku przyniósł nam kilka ciekawostek taborowych, dotyczących przede wszystkim PKP Intercity. Przewoźnik wydzierżawił spalinowe składy SN84 od SKPL, bierze się także za naprawy lokomotyw. Poniżej szczegóły.

EP09 potrzebują napraw P4

PKP Intercity ogłosiły przetarg na wykonanie napraw na 4-tym poziomie utrzymania lokomotyw elektrycznych serii EP09. Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części. Każda z nich obejmuje 20 lokomotyw. Zamawiający wymaga wykonanie naprawy rewizyjnej 1 (jednej) lokomotywy (czas postoju lokomotywy w naprawie) nie później niż w terminie 70 dni kalendarzowych oraz udzielenia rękojmi i gwarancji na prawidłową pracę lokomotywy po wykonanej naprawie przez okres nie krótszy niż 21 miesięcy dla całej lokomotywy.

W każdej części przewidziane jest prawo opcji, obejmujące 5 napraw P4. 

Oferty można składać do 8 stycznia 2021 roku. Kryteria wyboru to: termin wykonania naprawy jednej lokomotywy – Waga: 10, okres rękojmi i gwarancji – Waga: 10 oraz cena – Waga: 80.

Spalinowe składy od SKPL dla PKP Intercity

PKP Intercity rozstrzygnęło przetarg na dzierżawa spalinowych zespołów trakcyjnych przeznaczonych do obsługi połączenia relacji Kraków Główny – Zagórz i Zagórz – Kraków Główny wraz z zapewnieniem utrzymania i obsługi rewidenckiej. Powyższe trasy obsłużą pociągi SKPL CARGO. Oferta tego przewoźnika została wybrana jako najkorzystniejsza. Jej cena to 9 998 067,73 zł brutto, podczas gdy szacunki zamawiającego to o 9 972 590,31 zł brutto.

POLREGIO ponawia przetarg na spalinowe składy

Pomorski Zakład POLREGIO ponowił przetarg na dzierżawę dwóch spalinowych składów. Przewoźnik chce wydzierżawić pociągi na rok, do 11 grudnia 2021 roku. Oferty można składać do 23 grudnia 2020 roku. Jedyne kryterium wyboru to cena. Poprzedni przetarg został unieważniony, ponieważ nie było chętnych.

PKP Intercity także ponawia przetarg 40 wagonów

PKP Intercity ponownie ogłosiło przetarg na wykonanie naprawy okresowej P5 z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 40 wagonów osobowych typu Z1A/Z1B/ Z1B PRM. Poprzednie dwa zamówienia zostały unieważnione.

Przedmiot zamówienia jest podzielony na 3 części:

  1. obejmuje wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 8 wagonów osobowych typu Z1A.
  2. obejmuje wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 26 wagonów typu Z1B.
  3. obejmuje wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 6 wagonów typu Z1B PRM.

Na realizację prac będą 42 miesiące. Oferty można składać do 12 stycznia 2021 roku. Kryteria wyboru stanowią: okres gwarancji i rękojmi za wykonaną usługę – Waga: 10, termin wykonania naprawy z zachowaniem zasadniczych parametrów jednego wagonu – Waga: 10 oraz cena – Waga: 80.

Olkol z umową na naprawy EU/P07 PKP Intercity

Olkol Oleśnica podpisał z PKP Intercity umowę, dotyczącą wykonania naprawy okresowej na 4-tym poziomie utrzymania 16 lokomotyw EU/P07 i 7 elektrowozów z opcji. Została zawarta na 24 miesiące. Wynagrodzenie za realizację kontraktu przy wykorzystaniu prawa opcji i uwzględnieniu szacowanych prac dodatkowych to ponad 25 000 000 zł brutto.

Parowozownia Wolsztyn z ofertą dla Kolei Wielkopolskich

Jedna oferta, od Parowozowni Wolsztyn, została złożona w przetargu na świadczenie usługi trakcyjnej, obejmującej pracę lokomotywy parowej z drużyną trakcyjną ze składem wagonowym składającym się z 2 wagonów pasażerskich. Jest trochę ponad budżetem. Parowozownia Wolsztyn zaproponowała bowiem kwotę 3 493 176,02 zł brutto, podczas gdy szacunki zamawiającego to 3 313 971,71 zł brutto. Pozostałe parametry są zgodne z SIWZ. Czekamy na decyzję komisji przetargowej.

EU44-004 zostanie naprawiony przez Siemensa

PKP Intercity podpisały z Siemens Mobility umowę na wykonanie naprawy powypadkowej lokomotywy EU44-004. Na naprawę czeka też kolejna taka lokomotywa, pojawiło się już ogłoszenie w tej sprawie. Obie lokomotywy są powypadkowe, a ich naprawy będą realizowane „z wolnej ręki”.

Całkowita wartość umowy, obejmującej naprawę EU44-004, to 820 000.00 EUR netto.