Przewozy towarowe Wiadomości
Partnerzy działu

Przewozy towarowe

Przewozy towarowe · aktualności · statystyki · PKP Cargo· przewoźnicy. Na portalu NaKolei.pl publikujemy najnowsze informacje związane z: Przewozy towarowe.

Świętokrzyskie planuje terminal intermodalny w Skarżysku-Kamiennej

Świętokrzyskie planuje terminal intermodalny w Skarżysku-Kamiennej Fot. PKP PLK S.A.

Województwo świętokrzyskie chce budować terminal intermodalny w Skarżysku-Kamiennej. W ten sposób region planuje dać impuls dla rozwoju gospodarczego północnej części województwa.

Jednocześnie inwestycja ma przyczynić się do zwiększenia udziału transportu kolejowego w przewozach. Ale to nie wszystko. Samorządowcy akcentują także aspekty środowiskowe. Te główne czynniki przemawiające za budową terminala intermodalnego w Skarżysku – Kamiennej w pełni zatem uzasadniają realizację tej inwestycji.

Intermodal to przyszłość

Transport intermodalny – oparty na różnych gałęziach, w tym przede wszystkim kolei – jest obecnie w Polsce szeroko propagowany. Z ogólnodostępnych danych wynika, że jego udział w całości przewozów rośnie z roku na rok. Trend ten – według prognoz – zdecydowanie utrzyma się w najbliższych latach. Tymczasem rozmieszczenie takich obiektów na terenie kraju jest bardzo nierównomierne, a sieć niewystarczająca. Województwo świętokrzyskie jest jednym z tych regionów, w których wciąż nie ma obiektu tego typu.

Skarżysko-Kamienna. Lokalizacja doskonała

Według władz samorządowych doskonałą lokalizację dla takiej inwestycji stanowi Skarżysko-Kamienna, jako miasto dysponujące rozbudowaną infrastrukturą kolejową, leżące na skrzyżowaniu linii nr 8 (Warszawa – Radom – Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kraków) oraz nr 25 (Łódź Kaliska – Skarżysko-Kamienna – Ożarów Cementownia – Dębica). Linie te należą do sieci kompleksowej Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), która zapewnia spójność inwestycji infrastrukturalnych w Unii Europejskiej. Warto dodać, że cześć wspomnianej już linii nr 8 stanowi jeden z odcinków nowego unijnego kolejowego towarowego korytarza transportowego RFC-11 (Bursztynowego) łączącego południowo-wschodnią Polskę, Słowację, Węgry i Słowenię z granicą białoruską w Terespolu. Korytarz stanowi uzupełnienie europejskiej sieci korytarzy towarowych dzięki połączeniom z korytarzami nr 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Na terenie stacji rozrządowej w Skarżysku-Kamiennej rozważana jest budowa terminala intermodalnego do przeładunku towarów z pociągów na tiry i odwrotnie. Szacunkowy koszt inwestycji, która będzie realizowana w trzech etapach, to ok. 150 mln zł – powiedział marszałek Andrzej Bętkowski. Projekt zakłada powstanie placu przeładunkowego o powierzchni ponad 62,5 tys. m kw., dwóch torów o długości 750 m każdy, dwóch suwnic bramowych oraz dwóch wozów przedsiębiernych do przeładunku kontenerów – dodał.

Jakie korzyści?

Powstanie terminala to zwiększenie szybkości dostaw, przerzucenie części transportu z dróg na przewozy kolejowe, a co za tym idzie – czystsze powietrze, mniejsza degradacja dróg, liczby wypadków i ograniczenie poziomu hałasu. To także ogromna szansa na impuls rozwoju gospodarczego Skarżyska – Kamiennej i całego regionu świętokrzyskiego.

My skarżyszczaninie i ja, jako marszałek województwa świętokrzyskiego, cieszymy się z podjęcia przez PKP S.A. dyskusji o lokalizacji terminala właśnie w tym miejscu – podkreślił marszałek Andrzej Bętkowski. Aby inwestycja ta mogła być realizowana, potrzeba wysiłku wielu stron i dlatego deklaruję, ze jeśli PKP S.A. będzie potrzebowało wsparcia samorządu województwa, to podejmiemy wszelkie możliwe działania. Pragnę podkreślić, że w przygotowywanej obecnie strategii rozwoju województwa planujemy zapisać to przedsięwzięcie – dodał.

Marszałek Bętkowski zwrócił się także do skarżyskich samorządów – lokalnego i powiatowego o włączenie się w działania służące realizacji inwestycji, szczególnie w zakresie budowy dróg dojazdowych do przyszłego obiektu intermodalnego.

Powstanie terminala jest elementem kluczowym nie tylko dla rozwoju kolei, ale i Skarżyska – Kamiennej – powiedział radny Marcin Piętak. W mieście, które traci swoje funkcje społeczno-gospodarcze, gdzie wskaźniki bezrobocia są jedne z najwyższych w regionie i gdzie demografia jest ujemna, tego typu inwestycja może być impulsem rozwoju – dodał.

Jak wynika z powyższego budowa terminala to nie tylko szansa na rozwój regionu, ale również nowe miejsca pracy. Tym bardziej inwestycja wydaje się być uzasadniona. Przykład terminala w Małaszewiczach – obecnie jednego z największych w Europie Środkowo-Wschodniej – pokazuje, że właśnie intermodal ma przyszłość. Dlatego kolejny tego typu obiekt, w dodatku w dobrej lokalizacji, to bez wątpienia dobry pomysł.

Realizacja projektu budowy terminala intermodalnego ma szansę na wsparcie w przyszłej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.