Bez kategorii Debaty Ekonomia i rynek Eksperci Infrastruktura Kolej jest dla ludzi Nasi eksperci Przewozy pasażerskie Przewozy towarowe Transport miejski

Strategia transportu dla Polski – relacja z dyskusji w ramach Forum Wizja Rozwoju

Strategia transportu dla Polski – relacja z dyskusji w ramach Forum Wizja Rozwoju Prelegenci panelu dyskusyjnego Strategia transportu dla Polski

Rozwój transportu drogowego i kolejowego, rozbudowa infrastruktury transportowej, a także integracja komunikacji pasażerskiej były tematem panelu dyskusyjnego pt. „Strategia transportu dla Polski” przeprowadzonego w ramach II Forum „Wizja Rozwoju” w Gdyni.

Podczas konferencji swoje wypowiedzi przedstawili:

  • Mirosław Antonowicz – Członek Zarządu PKP S.A.
  • Adrian Mazur – dyrektor departamentu Strategii Transportu w Ministerstwie Infrastruktury
  • dr hab. Zdzisław Kordel – Uniwersytet Gdański
  • Krzysztof Zgorzelski – prezes zarządu Przewozów Regionalnych
  • Przemysław Pączek – prezes zarządu Hyper Poland sp. z. o. o.

Dyskusję moderował Mateusz Izydorek vel Zydorek – Dyrektor Biura Klastra “Forum na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Luxtorpeda 2.0”

Mirosław Antonowicz, pierwszy prelegent w swoim wystąpieniu powiedział, że rola kolei powinna rosnąć i rozważał, co należy zrobić, żeby rzeczywiście tak się stało. Zauważył, że od wielu lat można obserwować tendencję wzrostową, zwłaszcza w połączeniach pasażerskich. Podał trzy czynniki, które mogą na to w przyszłości wpłynąć. Pierwszy to wizja Centralnego Portu Komunikacyjnego, który połączy kolejowo wszystkie regiony Polski, a na budowanych na jego potrzeby liniach kolejowych można będzie osiągać prędkości nawet do 250 km/h.

Jako drugi czynnik wymienił rozwój transportu intermodalnego – sposób transportu towarów, dzięki któremu nie trzeba ich przy każdej zmianie środka transportu rozładowywać i ponownie załadowywać, dzięki wykorzystaniu odpowiedniego rodzaju kontenera. Przyspiesza to transport takich towarów. W Polsce taką działalność wykonuje między innymi PKP Cargo i PKP LHS. W ostatnich latach wykorzystanie transportu intermodalnego w Polsce wzrosło o około 20%.

Trzecim czynnikiem natomiast jest cyfryzacja kolei – chodzi tu zarówno o cyfryzację relacji z klientem, jak i o sterowanie ruchem kolejowym, co w konsekwencji przekłada się na automatyzację wielu procesów.

 

Adrian Mazur, który zabrał głos jako drugi, opowiadał o programie „Infrastruktura i środowisko” realizowanym przez Ministerstwo Infrastruktury. Zaznaczył, że w ramach tego projektu realizowane są m. in. Via Carpatia i Via Baltica. Współfinansowane są one także ze środków unijnych na kwotę blisko 414,4 mln euro. Wspominał o około 1470 km projektów tras kolejowych przeznaczonych do realizacji.

 

Krzysztof Zgorzelski natomiast skupił się na integracji w systemie przewozów pasażerskich – ludzie powinni stawać się pasażerami już od momentu wyjścia z domu i to właśnie im ma służyć system transportu. Wspominał też o przyszłościowych projektach, takich jak HyperLoop i pojazdy autonomiczne, jednak zaznaczył, że nikt tak naprawdę nie wie, co może zdarzyć się w przyszłości i na jakie pomysły wpadną projektanci pojazdów i infrastruktury. Podkreślił również, że wprowadzenie wspólnej oferty różnych przewoźników i środków transportu niewątpliwie przyczyni się do wzrostu ich zysków, gdyż pasażer będzie dużo bardziej zadowolony.

 

Przemysław Pączek, dzięki wypowiedzi prezesa Zgorzelskiego o HyperLoopie został kolejnym mówcą,  Zaprzeczył on głosom, jakoby projekt był w Polsce zaniechany, powiedział jednak, że będzie wprowadzany on stopniowo. W przyszłym roku na terenie Ośrodka Toru Doświadczalnego w Żmigrodzie powstanie próbny tor dla pociągów magnetycznych, a w przyszłości budowane będą tory przystosowane zarówno do pociągów magnetycznych jak i konwencjonalnych. Przyczyni się to w znacznym stopniu do zwiększenia konkurencyjności kolei w stosunku do innych środków transportu.

 

Prof. Kordel zaprezentował natomiast kontrowersyjny punkt widzenia. Stwierdził, że Polska nie ma tak właściwie strategii transportu, gdyż wszystkie pomysły i założenia są zaplanowane na najwyżej 15 najbliższych lat, rzucanych jest wiele haseł, które niekoniecznie są spełniane, ale nikt nie wie i nawet nie próbuje prognozować, jak będzie wyglądać sytuacja w 2100 roku.

Jego zdaniem wejście gospodarki wolnorynkowej także do sfery transportu publicznego spowodowało znaczące pogorszenie oferty – przewoźnik prywatny nie będzie wykonywał usług, które mu się nie opłacają. Przewozy pociągami elektrycznymi jego zdaniem nie są do końca ekologiczne – prąd do zasilania sieci trakcyjnej pochodzi głównie z elektrowni węglowych. Zadaniem władz oraz przewoźników na najbliższy  czas powinno być poszukiwanie „ekologicznego perpetuum mobile”.

 

W dalszej części dyskusji dyrektor Mazur powiedział, że prowadzone są międzyresortowe konsultacje na temat wpływu rozwoju transportu na środowisko, a przejrzysty system realizacji strategii komunikacyjnych pozwoli na zrównoważony rozwój, a w rezultacie podniesienie dostępności komunikacyjnej. Wspomniał również o pojazdach autonomicznych – prowadzone są pierwsze testy tego typu autobusów w zajezdniach, bez udziału pasażerów. Pojazdy autonomiczne są też odpowiedzią na coraz mniejszy procent młodych ludzi posiadających prawo jazdy. Mówił też o kolei próżniowej w kontekście Centralnego Portu Komunikacyjnego.

 

Prezes Zgorzelski natomiast stwierdził, iż kolej jest kręgosłupem transportu drogowego, podnosi mobilność i stwarza dodatkową możliwość przewozu towarów. Podkreślił, że bez interwencji państwa nie byłby możliwy odwrót od zapaści lokalnych połączeń autobusowych. Przypomniał, iż plany dotyczące Centralnego Portu Komunikacyjnego w ciągu 4 lat znacząco się rozwinęły – wtedy myślano wyłącznie o Centralnym Porcie Lotniczym.

 

Kończąc dyskusję, prof. Kordel stwierdził, że komunikacja prywatna nie może funkcjonować całkowicie bez dopłat – wiele osób uprawnionych jest do darmowego przejazdu lub do dużej ulgi, której prywatny przewoźnik sam sobie nie zrekompensuje. Aby połączyć całą Polskę siecią komunikacji publicznej przewozy muszą być dotowane przez państwo. Należy również, dla jak największej wygody pasażerów zintegrować bilety regionalnych połączeń kolejowych oraz autobusowych.

Na zakończenie dyskusji była możliwość zadawania pytań przez publiczność.